ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อีซูซุไม่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซีย

 • 8 มิถุนายน 2566

  อีซูซุไม่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซีย

  ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ว่า อีซูซุเตรียมย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียนั้น บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการจาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ แต่อย่างใด ถึงแม้ว่าประเทศอินโดนีเซียจะเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของอีซูซุก็ตาม เราไม่มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังอินโดนีเซีย

  อีซูซุไม่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอินโดนีเซีย

  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง