ข่าวสารและกิจกรรม


ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของอีซูซุได้ที่นี่

อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย นำโดย มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายวินิตจันทรานนท์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืนในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครโดยมีนางบุญญนุช แก้วฝ่าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง เป็นผู้รับมอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่นักเรียน บุคลากร ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง

1
2
3
4
5