ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม

 • 10 พฤษภาคม 2566

  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม

  อีซูซุ ในฐานะเจ้าตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ของเมืองไทย เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดรถบรรทุกตัวจริง “อีซูซุ คิงออฟทรัคส์” นอกจากจะให้ความสำคัญกับการช่วยสร้างรายได้และผลกำไรให้กับผู้ประกอบการอย่างสูงสุดแล้ว ยังความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการขับขี่ของนักขับรถบรรทุกเมืองไทยให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อยกระดับวงการขนส่งไทยสู่ระดับสากล ครั้งนี้ กลุ่มตรีเพชร โดยบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง”ให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ และการทดสอบก่อนอออกหนังสือรับรองเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ทุกประเภทชนิดที่ 2 ซึ่งสามารถขับรถได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างขนส่งสิ่งของ หรือขนส่งผู้โดยสาร ด้วยหลักสูตรแบบเข้มข้นและครบถ้วนเต็ม 5 วัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (รวมที่พักและอาหารตลอดการอบรม) ณ ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ กรมการขนส่งทางบก จังหวัดปทุมธานี

  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม

  คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “อีซูซุยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโครงการดีๆอย่างโครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างสูงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์และโลจิสติกส์ไทย เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการขนส่งต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สามารถรองรับการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ขับรถที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เผชิญอยู่ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคมอีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม

  ด้าน คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “รัฐบาลรวมถึงกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายในการพัฒนาการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ รวมถึงมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นก็คือ “พนักงานขับรถที่มีคุณภาพ”โดยพนักงานขับรถที่ดีนั้นต้องประกอบด้วยทั้งทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อที่จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่งนี้ เป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นของกรมการขนส่งทางบกที่จะผลิตพนักงานขับรถผู้มีคุณภาพ และทักษะออกสู่ภาคการขนส่ง โดยดึงเอาศักยภาพของโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ที่มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสถานที่ ร่วมกับการสนับสนุนของภาคเอกชนคือ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ที่มีความใส่ใจต่อการพัฒนาคุณภาพของพนักงานขับรถ ได้สนับสนุนทั้งงบประมาณและรถที่ใช้สำหรับฝึกหัดขับให้กับผู้รับการอบรมครั้งนี้”

  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคมอีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม

  คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก และ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ แก่พนักงานขับรถ นับเป็นการสร้างอาชีพและสร้างพนักงานขับรถที่คุณภาพสู่สังคมไทย เปิดโอกาสให้กับพนักงานขับรถที่อาจจะยังไม่มีทักษะก็สามารถสมัครเข้ามารับการฝึกอบรมได้ ภายใต้สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรามีความยินดีที่จะปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก เช่น การให้พนักงานขับรถ ทำงาน 4 ชม. พัก ครึ่งชม. และ ใน 1 วันทำงานเพียง 8 ชม. เท่านั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานขับรถที่ผ่านการอบรม จะมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการขับขี่รถ และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการใช้รถใช้ถนนให้มีคุณภาพ มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนอย่างดี”

  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคมอีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม

  สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรม รุ่นที่ 1 ใน “โครงการสร้างนักขับรถบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม” ที่ทางอีซูซุ ให้การสนับสนุน มีจำนวนทั้งหมด 25 คน ระยะเวลาเรียน 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมที่พักและอาหารตลอดการอบรม โดยการอบรมจะแบ่งเป็น

  ภาคทฤษฎีดังนี้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยทางหลวง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและความรับผิด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ การคาดการณ์อุบัติเหตุ (Hazard -*Perception) มนุษย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย หน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ หัวใจและการบริการทางการขนส่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถตั้งแต่รถขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่

  ภาคฝึกปฏิบัติ ดังนี้ประกอบไปด้วย การตรวจเช็ครถและอุปกรณ์ต่างๆ การหมุนพวงมาลัยวิธีดูจุดบอดของรถเพื่อป้องกันอันตราย การขับรถเวลากลางคืน และการฝึกหัดขับรถ 12 ท่าฝึก

  สำหรับการอบรมภาคปฏิบัตินี้ ผู้เรียนจะฝึกจากรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาดกลางของอีซูซู รุ่น FRR ทั้งหมดซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกงานขนส่ง

  ติดตามข่าวสารของอีซูซุเพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.comหรือ LINE: @isuzuthai

  ****************************************************************************

  สำนักงานประชาสัมพันธ์

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

  โทร. 0-2966-2127-9

  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคมอีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม
  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคมอีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม
  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคมอีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม
  อีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคมอีซูซุ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกจัด “โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพโดยโรงเรียนการขนส่ง” เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างนักขับบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม
  2_พิธีเปิด_โครงการสร้างนักขับรถบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม.jpg2_พิธีเปิด_โครงการสร้างนักขับรถบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม.jpg
  1_ภาพหมู่ผู้บริหาร_โครงการสร้างนักขับรถบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม_.jpg1_ภาพหมู่ผู้บริหาร_โครงการสร้างนักขับรถบรรทุกมืออาชีพสู่สังคม_.jpg
  7_ภาพผู้บริหาร_บนรถบรรทุก_6_ล้อ_ขนาดกลางของอีซูซุ_รุ่น_FRR_ที่ใช้ในการอบรม.jpg7_ภาพผู้บริหาร_บนรถบรรทุก_6_ล้อ_ขนาดกลางของอีซูซุ_รุ่น_FRR_ที่ใช้ในการอบรม.jpg
  13_รถบรรทุก_6_ล้อ_ขนาดกลางของอีซูซู_รุ่น_FRR_ที่ใช้ในการอบรม.jpg13_รถบรรทุก_6_ล้อ_ขนาดกลางของอีซูซู_รุ่น_FRR_ที่ใช้ในการอบรม.jpg
  14_รถบรรทุก_6_ล้อ_ขนาดกลางของอีซูซู_รุ่น_FRR_ที่ใช้ในการอบรม.jpg14_รถบรรทุก_6_ล้อ_ขนาดกลางของอีซูซู_รุ่น_FRR_ที่ใช้ในการอบรม.jpg
  8_คุณวิชัย_สินอนันต์พัฒน์_กรรมการ_บริษัท_ตรีเพชรอีซุซุเซลส์_จำกัด_ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน.jpg8_คุณวิชัย_สินอนันต์พัฒน์_กรรมการ_บริษัท_ตรีเพชรอีซุซุเซลส์_จำกัด_ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน.jpg
  16_ห้องฝึกขับรถ_simulation.jpg16_ห้องฝึกขับรถ_simulation.jpg

  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง