ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ปนัดดา เจณณวาสิน ผู้บริหารหญิงอีซูซุ รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม"

 • 1 กุมภาพันธ์ 2566

  ปนัดดา เจณณวาสิน ผู้บริหารหญิงอีซูซุ รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม"

  คุณปนัดดา เจณณวาสิน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับมอบรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงการทำความดีด้วยการช่วยเหลือและสร้างกำลังใจให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสังคม อีกทั้งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ โดยเป็นผู้บริหารหญิงไทยคนแรกที่สร้างผลงานให้ต่างชาติยอมรับว่าสมองไม่มีเพศ และเรื่อง “เพศ” ไม่ใช่บรรทัดฐานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน
  ปนัดดา เจณณวาสิน ผู้บริหารหญิงอีซูซุ รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้เสียสละเพื่อสังคม"

  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง