ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อีซูซุสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน”

 • 7 มกราคม 2565

  อีซูซุสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน”

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 อีซูซุได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาร่วมทำพิธีเปิดงาน

  อีซูซุสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน”

  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 อีซูซุได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จ.อุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาร่วมทำพิธีเปิดงาน

  ภายในงานอีซูซุได้จัดแสดงเจ้าแห่งรถบรรทุก “อีซูซุ คิงออฟทรัคส์” ครบทุกรุ่น รวมถึงให้ข้อมูลอัน เป็นประโยชน์ในเรื่องการลดต้นทุนวัฏจักรการใช้รถกับอีซูซุ (Isuzu Life Cycle Solutions) ตามแนวคิด “อีซูซุ...คู่คิดมืออาชีพ” ที่พร้อมดูแลธุรกิจโลจิสติกส์และงานขนส่งอย่างครบวงจร เพื่อให้ผู้ใช้รถมั่นใจ ว่าจะสามารถใช้รถอีซูซุได้อย่างคุ้มค่า ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจได้ตลอดวัฏจักรการใช้รถ นอกจากนั้น ยังได้มีการแนะนำระบบ “เทเลเทค ใหม่!” ให้แก่ลูกค้าและผู้ร่วมงาน ซึ่งโดยได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

  อีซูซุสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน”อีซูซุสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน”
  อีซูซุสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน”อีซูซุสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน”

  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง