ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ร่วมกับมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จับมือปตท. ลงนาม MOU ผุดโปรเจกต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

 • 15 ธันวาคม 2566

  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ร่วมกับมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จับมือปตท. ลงนาม MOU ผุดโปรเจกต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด บริษัท มิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการทดสอบรถยนต์กับพลังงานสะอาดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน  

  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ร่วมกับมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จับมือปตท. ลงนาม MOU ผุดโปรเจกต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

  โครงการดังกล่าวประกอบด้วยการทดสอบรถบรรทุกไฟฟ้าอีซูซุ วิ่งใช้งานจริง โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ผ่านระบบบริหารจัดการพลังงาน ระบบชาร์จ และ EV อีโคซิสเต็มของ ปตท.  

  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ร่วมกับมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จับมือปตท. ลงนาม MOU ผุดโปรเจกต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตรีเพชรอีซูซุเซลส์ร่วมกับมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จับมือปตท. ลงนาม MOU ผุดโปรเจกต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
  นอกจากนี้ยังมีโครงการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับรถยนต์ดีเซล โดยการทดสอบใช้ HVO (Hydro Vegetable Oil) หรือน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว รวมทั้งร่วมกับมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ศึกษาวิจัยน้ำมัน e-fuels ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสังเคราะห์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถใช้งานในเครื่องยนต์สันดาปที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ร่วมกับมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จับมือปตท. ลงนาม MOU ผุดโปรเจกต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตรีเพชรอีซูซุเซลส์ร่วมกับมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) จับมือปตท. ลงนาม MOU ผุดโปรเจกต์มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

  ในรูปจากซ้ายไปขวา:

  1. มร. ทาคาชิ  ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  2. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  3. มร. ชิเงรุ วากะบายาชิ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์และโมบิลิตี้ บริษัท มิตซูบิตชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น)

  ------------------------------------------------------------------

  สำนักงานประชาสัมพันธ์

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

  โทร. 0-2966-2127-9


  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง