ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

 • 7 ตุลาคม 2565

  ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

  ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

  ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

  ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

  ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

  ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

  ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

  ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

  หมายเหตุ

  • ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยพิจารณาจากผู้แข่งขันที่มีระยะทางวิ่งรถมากกว่า
  • บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 2 ท่านต่อ 1 เจ้าของกิจการเท่านั้น เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด