ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

7 ตุลาคม 2565

ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565ประกาศผล! การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2565

หมายเหตุ

  • ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยพิจารณาจากผู้แข่งขันที่มีระยะทางวิ่งรถมากกว่า
  • บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 2 ท่านต่อ 1 เจ้าของกิจการเท่านั้น เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง