โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)

23 พฤศจิกายน 2565

โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)

ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565

(ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)

โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)โค้งสุดท้าย! ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 23 พ.ย.65)

หมายเหตุ

1.ตารางอันดับคะแนน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

2.การแข่งขันจะแข่งตามสถานการณ์จริงของผู้เข้าแข่งขันและต้องมีระยะทางขั้นต่ำ 3,000 กม./เดือน


ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง