การแข่งขัน “ยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565” (Isuzu Teletec Driving Contest 2022)

31 กรกฎาคม 2565

การแข่งขัน “ยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565” (Isuzu Teletec Driving Contest 2022)

การแข่งขัน “ยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565” (Isuzu Teletec Driving Contest 2022)

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องกรอกรายละเอียดพร้อมส่งเอกสารให้ครบถ้วนผ่าน Google Form (https://forms.gle/NAjz4tK81ypn6h929) ตั้งแต่วันที่ 1-25 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ รถบรรทุกอีซูซุที่ใช้เข้าร่วมแข่งขัน สามารถใช้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 คันต่อ 1 คนต่อ 1 ประเภท


การแข่งขันรอบคัดเลือก

1. เกณฑ์การแข่งขันรอบคัดเลือก

 1. การแข่งขันในรอบคัดเลือกจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 00.00 น. จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 23.59 น. โดยบริษัทฯ จะเริ่มทำการเก็บข้อมูลจากระบบเมื่อกุญแจรถอยู่ที่ตำแหน่ง On
 2. รถบรรทุกที่ใช้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีระยะทางในการวิ่งรถตลอดการแข่งขันรอบคัดเลือกรวมไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลเมตร หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
 3. ผู้สมัครและเจ้าของกิจการต้องยินยอมให้บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ทำการปรับตั้งค่าความเร็วในระบบที่ 60 กม./ชม.ในรุ่น GXZ,FXZ และ 80 กม./ชม.ในรุ่น FVM (ความเร็ว GPS) และ การติดเครื่องเดินเบาที่ 10 นาที ให้กับรถบรรทุกที่ใช้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเป็นค่ามาตรฐานในการคิดคะแนน ซึ่งไม่เกี่ยวกับเสียงแจ้งเตือนบนรถและไม่กระทบต่อการใช้งานรถตามปกติ
 4. บริษัทฯ จะทำการคิดคะแนนจากหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกที่ได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
 5. บริษัทฯ จะทำการประกาศผลการแข่งขัน ทั้ง 3 ประเภท ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผ่านทาง Facebook Fanpage: Isuzu Trucks Thailand และ www.isuzu-tis.com

2. การคิดคะแนนรอบคัดเลือก (200 คะแนน)

 1. คะแนนพฤติกรรมการขับอย่างประหยัด 100 คะแนน จากระบบเทเลเทค ซึ่งจะคิดคะแนนจาก
  • จำนวนครั้งที่เร่งความเร็วกะทันหัน
  • จำนวนครั้งที่ลดความเร็วกะทันหัน
  • ระยะเวลาจอดไม่ดับเครื่องยนต์นานเกินกำหนด
  • ระยะเวลาความเร็วเกินกำหนด
  • ระยะทางความเร็วเกินกำหนด
 2. คะแนนพฤติกรรมการขับอย่างปลอดภัย 100 คะแนน จากระบบเทเลเทค ซึ่งจะคิดคะแนนจาก
  • จำนวนครั้งที่ความเร็วเกินกำหนด
  • ระยะเวลาความเร็วเกินกำหนด
  • ขับต่อเนื่องนานเกิน 4 ชม./ครั้ง
  • จำนวนครั้งที่ลดความเร็วกะทันหัน
  • จำนวนครั้งที่เลี้ยวกะทันหัน

ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

โดยพิจารณาจากผู้แข่งขันที่มีระยะทางวิ่งรถมากกว่า ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 2 ท่านต่อ 1 เจ้าของกิจการเท่านั้น เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ


การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

1. เกณฑ์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 • พฤติกรรมการขับปลอดภัย
 • คะแนนวิเคราะห์พฤติกรรมการขับประหยัด
 • อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 • คะแนนจากภารกิจพิเศษ
 1. การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 00.00 น. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ เวลา 23.59 น. โดยบริษัทฯ จะเริ่มทำการเก็บข้อมูลจากระบบ เมื่อกุญแจรถอยู่ที่ตำแหน่ง On
 2. รถบรรทุกที่เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีระยะทางในการวิ่งรถตลอดการแข่งขันรวมไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลเมตร/เดือน หากไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 3. ผู้สมัครและเจ้าของกิจการต้องยินยอมให้บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ทำการปรับตั้งค่าความเร็วในระบบที่ 60 กม./ชม. ในรุ่น GXZ,FXZ และ 80 กม./ชม. ในรุ่น FVM (ความเร็ว GPS) และ การติดเครื่องเดินเบาที่ 10 นาที ให้กับรถบรรทุกที่ใช้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อเป็นค่ามาตรฐานในการคิดคะแนน ซึ่งไม่เกี่ยวกับเสียงแจ้งเตือนบนรถและไม่กระทบต่อการใช้งานรถตามปกติ
 4. บริษัทฯ จะทำการคิดคะแนนจากหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกที่ได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
 5. บริษัทฯ จะทำการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 3 ประเภท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านทาง Facebook Fanpage: Isuzu Trucks Thailand และ www.isuzu-tis.com

2. การคิดคะแนนรอบชิงชนะเลิศ (300 คะแนน)

 1. คิดคะแนนจากพฤติกรรมการขับอย่างปลอดภัย (100 คะแนน)
  จากระบบเทเลเทค ซึ่งจะคิดคะแนนจาก
  • จำนวนครั้งที่ความเร็วเกินกำหนด
  • ระยะเวลาความเร็วเกินกำหนด
  • ขับต่อเนื่องนานเกิน 4 ชม./ครั้ง
  • จำนวนครั้งที่ลดความเร็วกะทันหัน
  • จำนวนครั้งที่เลี้ยวกะทันหัน
 2. คะแนนวิเคราะห์พฤติกรรมการขับประหยัด 100 คะแนน
 3. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 50 คะแนน

3. ภารกิจพิเศษ 50 คะแนน

รางวัลจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในแต่ละประเภท

 • รางวัลชนะเลิศ: เงินสดมูลค่า 50,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน พร้อมโล่เกียรติยศ และบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท สำหรับท่านเจ้าของกิจการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: เงินสดมูลค่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท สำหรับท่านเจ้าของกิจการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: เงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท สำหรับท่านเจ้าของกิจการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3: เงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท สำหรับท่านเจ้าของกิจการ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4: เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 20,000 บาท สำหรับท่านเจ้าของกิจการ
 • ลำดับที่ 6-10: เงินสดมูลค่า 5,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 10,000 บาท สำหรับท่านเจ้าของกิจการ

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ทำอัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงดีที่สุดในรอบชิงชนะเลิศแต่ละประเภท

 • เงินสดมูลค่า 10,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน และบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 10,000 บาท สำหรับท่านเจ้าของกิจการ

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง