ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)

15 กันยายน 2565

ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)

ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.65)

หมายเหตุ

1.ตารางอันดับคะแนน ณ วันที่ 14 กันยายน 2565

2.การแข่งขันจะแข่งตามสถานการณ์จริงของผู้เข้าแข่งขันและต้องมีระยะทางขั้นต่ำ 3,000 กม./เดือน

3.คิดคะแนนจากการพฤติกรรมการขับประหยัดและขับปลอดภัย (เต็ม 200คะแนน)

หากได้คะแนนเท่ากันจะตัดสินที่ระยะทางวิ่งที่มากที่สุด


ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง