เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)

8 กันยายน 2565

เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)

ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)

เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)เช็กเลย! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค ประจำปี 2565 (ข้อมูลวันที่ 7 ก.ย.65)

หมายเหตุ

1.ตารางอันดับคะแนน ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

2.การแข่งขันจะแข่งตามสถานการณ์จริงของผู้เข้าแข่งขัน และต้องมีระยะทางขั้นต่ำ 3,000 กม./เดือน

3.คิดคะแนนจากการพฤติกรรมการขับประหยัดและขับปลอดภัย (เต็ม 200คะแนน) หากได้คะแนนเท่ากันจะตัดสินที่ระยะทางวิ่งที่มากที่สุด


ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง