ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566

23 สิงหาคม 2566

ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566

ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566
ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566

ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566ประกาศผล! ผลการแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566

หมายเหตุ

  • รูปแบบการแข่งขันเป็นไปตามการใช้งานจริงของผู้เข้าแข่งขัน และต้องมีระยะทางวิ่งรถตลอดการแข่งขันในรอบคัดเลือกไม่ต่ำกว่า 1,500 กิโลเมตร
  • คิดคะแนนจากพฤติกรรมการขับประหยัดและขับปลอดภัย (เต็ม 200คะแนน) ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนรวมเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยพิจารณาจากผู้แข่งขันที่มีระยะทางวิ่งรถมากกว่า

  • บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 2 ท่านต่อ 1 บริษัท/เจ้าของกิจการเท่านั้น เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
  • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง