สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)

8 สิงหาคม 2566

สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)

ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)

สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)

ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)สัปดาห์แรก! ตารางคะแนน 10 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบคัดเลือก ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 7 ส.ค.66)

หมายเหตุ

1.ตารางอันดับคะแนน ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

2.การแข่งขันจะแข่งตามสถานการณ์จริงของผู้เข้าแข่งขัน และต้องมีระยะทางขั้นต่ำ 1,500 กม./เดือน

3.คิดคะแนนจากการพฤติกรรมการขับประหยัดและขับปลอดภัย (เต็ม 200คะแนน) หากได้คะแนนเท่ากันจะตัดสินที่ระยะทางวิ่งที่มากที่สุด

4. บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 2 ท่านต่อ 1 บริษัทฯ เท่านั้น เพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ


ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง