ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)

18 กันยายน 2566

ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)

ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)
ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)

ประเภทรถบรรทุกหัวลากสิบล้ออีซูซุ รุ่น GXZ

ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อสองเพลาอีซูซุ รุ่น FXZ

ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)

ประเภทรถบรรทุกสิบล้อเพลาเดียวอีซูซุ รุ่น FVM

ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)ตารางคะแนน 5 อันดับ การแข่งขันยอดนักขับอีซูซุเทเลเทค รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 (ข้อมูลวันที่ 14 ก.ย.66)

หมายเหตุ

1.ตารางอันดับคะแนนข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

2.การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจะแข่งตามสถานการณ์จริงของผู้เข้าแข่งขัน โดยจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ เวลา 00.00 น. จนถึง วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ เวลา 23.59 น. โดยบริษัทฯ จะเริ่มทำการเก็บข้อมูลจากระบบ เมื่อกุญแจรถอยู่ที่ตำแหน่ง On และต้องมีระยะทางขั้นต่ำ 1,500 กม.

3.คิดคะแนน 300 คะแนน จากพฤติกรรมการขับปลอดภัย, คะแนนวิเคราะห์พฤติกรรมการขับประหยัด, อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และคะแนนจากภารกิจพิเศษ หากได้คะแนนเท่ากันจะตัดสินที่ระยะทางวิ่งที่มากที่สุด


ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง