ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 • 23 มีนาคม 2566

  อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย นำโดย มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายวินิตจันทรานนท์ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืนในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครโดยมีนางบุญญนุช แก้วฝ่าย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง เป็นผู้รับมอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่นักเรียน บุคลากร ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง

  อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “อีซูซุได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แล้ว เราได้รับการสนับสนุนอันดียิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานจากอีซูซุทุกครั้ง สำหรับครั้งนี้เราเลือกส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนแห่งที่ 42 ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ส่งผลให้โรงเรียนต้องซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค และประกอบการทำอาหารเราจึงช่วยแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจรพร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะแก่โรงเรียนบ้านสว่าง และเชื่อว่าการส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ในครั้งนี้จะช่วยให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างรอยยิ้มที่สดใสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากน้ำสะอาดที่ผลิตได้ภายในโรงเรียนด้วยร่วมมือของทุกคน”

  อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 110 คน และบุคลากรจำนวน 10 คน จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตปลายสายของน้ำ ส่งผลให้ต้องส่งน้ำผ่าน 2 หมู่บ้านหลักก่อนมาถึงยังโรงเรียน โดยต้องกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 200 หลังคาเรือนอีกด้วย นอกจากนี้ แม้ว่าที่ตั้งของโรงเรียนจะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ไม่มีทุนเพียงพอในการผลิตน้ำสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ภายในโรงเรียน อีซูซุหวังว่าการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียน บุคลากร รวมถึงคนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน

  อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  กลุ่มอีซูซุดำเนินการส่งมอบโครงการอีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ให้แก่โรงเรียนแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2556 เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ได้รับรางวัลเกียรติยศจากในประเทศ 14 รางวัล และ 1 รางวัลระดับนานาชาติตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” และมุ่งมั่นตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้ว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป

  # # # # #

  สำนักงานประชาสัมพันธ์

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

  โทร. 02-966-2121-9

  อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
  01._ขบวนรถเดินทางสู่โรงเรียนบ้านสว่าง.jpg01._ขบวนรถเดินทางสู่โรงเรียนบ้านสว่าง.jpg
  02._คณะผู้บริหารเดินทางถึงโรงเรียน.JPG02._คณะผู้บริหารเดินทางถึงโรงเรียน.JPG
  03._คณะผู้บริหารกลุ่มอีซูซุ_ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล_และผู้อำนวยการโรงแรียน.JPG03._คณะผู้บริหารกลุ่มอีซูซุ_ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล_และผู้อำนวยการโรงแรียน.JPG
  08._มร._นาโอยะ_เซะงูจิ_รองกรรมการผู้จัดการ_บริษัท_ตรีเพชรอีซูซุเซลส์_จำกัด.jpg08._มร._นาโอยะ_เซะงูจิ_รองกรรมการผู้จัดการ_บริษัท_ตรีเพชรอีซูซุเซลส์_จำกัด.jpg
  09._มร._ชิฟุมิ_ไซโต้_รองประธาน_บริษัท_อีซูซุมอเตอร์_(ประเทศไทย)_จำกัด.jpg09._มร._ชิฟุมิ_ไซโต้_รองประธาน_บริษัท_อีซูซุมอเตอร์_(ประเทศไทย)_จำกัด.jpg
  10._นายวินิต_จันทรานนท์_ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล_เขต_10_อุดรธานี.JPG10._นายวินิต_จันทรานนท์_ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล_เขต_10_อุดรธานี.JPG
  11._นางบุญญนุช_แก้วฝ่าย_ผู้อำนวยการ_โรงเรียนบ้านสว่าง.JPG11._นางบุญญนุช_แก้วฝ่าย_ผู้อำนวยการ_โรงเรียนบ้านสว่าง.JPG
  05._ร่วมทาสีอาคารน้ำดื่ม.jpg05._ร่วมทาสีอาคารน้ำดื่ม.jpg
  06._ร่วมทาสีอาคารน้ำดื่ม.JPG06._ร่วมทาสีอาคารน้ำดื่ม.JPG
  12._พิธีเปิดโครงการ_อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต_ลำดับที่_42.JPG12._พิธีเปิดโครงการ_อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต_ลำดับที่_42.JPG
  17._บรรยากาศภายในงาน.JPG17._บรรยากาศภายในงาน.JPG
  13._บริษัท_ยาคูลท์_(ประเทศไทย)_จำกัดมอบผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว.jpg13._บริษัท_ยาคูลท์_(ประเทศไทย)_จำกัดมอบผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว.jpg
  14.มอบเจลแอลกอฮอล์รื่นรมย์ให้แก่โรงเรียน.jpg14.มอบเจลแอลกอฮอล์รื่นรมย์ให้แก่โรงเรียน.jpg
  15._คณะผู้บริหารเยี่ยมชมโรงกรองน้ำ.JPG15._คณะผู้บริหารเยี่ยมชมโรงกรองน้ำ.JPG
  18._เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง_ๆ_นักเรียน.jpg18._เลี้ยงอาหารกลางวันน้อง_ๆ_นักเรียน.jpg

  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง