ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2565 แชมป์ตัวจริง คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

 • 25 กันยายน 2565

  อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2565 แชมป์ตัวจริง คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

  อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2565 แชมป์ตัวจริง คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถจากทั่วประเทศเป็นอย่างมากนั้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงจัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2565” ขึ้นเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการขับรถอย่างปลอดภัยถูกต้องตามกฏจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และยังช่วยประเทศชาติในด้านการรณรงค์เพื่อประหยัดน้ำมันอีกด้วย

  การแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2565” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ประเภทรถหัวลาก

  2. ประเภทรถสิบล้อลากพ่วง

  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  1.รอบคัดเลือก จะจัดการแข่งขัน 2 ครั้ง ที่สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จ.พระนครศรีอยุธยา

  ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

  ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

  โดยในแต่ละครั้งจะรับผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 70 คน รวมทุกประเภทการแข่งขันและจะทำการคัดเลือกเหลือ 10 คน ของแต่ละประเภทการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ

  2.รอบชิงชนะเลิศ จะจัดการแข่งขันในวันที่ 28 มกราคม 2566 ที่สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหาผู้ชนะเลิศระดับประเทศ

  การแข่งขันในแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 4 สถานี ดังนี้

  1. การทดสอบข้อเขียน

  (กฎหมายจราจร / กฎหมายการขนส่ง / จิตวิทยา / ทักษะการตัดสินใจ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถประจำวัน)

  2. การขับรถในพื้นที่จำกัด

  3. การขับรถสลาลม

  4. การขับรถสลับช่องทาง

  รางวัลสำหรับการแข่งขัน

  รอบคัดเลือก

  รางวัลเงินสดสำหรับผู้เข้าแข่งขัน รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุสำหรับเจ้าของกิจการ

  ชนะเลิศ 10,000 บาท 10,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 8,000 บาท 8,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับสอง 6,000 บาท 6,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับสาม 4,000 บาท 4,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับสี่ 3,000 บาท 3,000 บาท

  รอบชิงชนะเลิศ

  รางวัลเงินสดสำหรับผู้เข้าแข่งขัน รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุสำหรับเจ้าของกิจการ

  ชนะเลิศ 100,000 บาท 20,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 50,000 บาท 20,000 บาท

  รองชนะเลิศอันดับสอง 30,000 บาท 20,000 บาท


  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง