ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2566 แชมป์ชิงแชมป์ คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

 • 11 พฤษภาคม 2566

  อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2566 แชมป์ชิงแชมป์ คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

  อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2566 แชมป์ชิงแชมป์ คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกรมการขนส่งทางบกจัดการแข่งขัน“อีซูซุยอดนักขับมือทอง” อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถจากทั่วประเทศเป็นอย่างมากนั้นในปีนี้บริษัทฯ จึงจัดการแข่งขัน“อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2566”ขึ้นเป็นปีที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้มีการขับรถอย่างปลอดภัยถูกต้องตามกฏจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และยังช่วยประเทศชาติในด้านการรณรงค์เพื่อประหยัดน้ำมันอีกด้วย

  • การแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2566” แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  1. ประเภทรถหัวลาก

  2. ประเภทรถสิบล้อลากพ่วง

  • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบดังนี้

  1.รอบคัดเลือก จะจัดการแข่งขันใน 4 จังหวัด

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 จ.นครศรีธรรมราช
  • วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 จ.ชลบุรี
  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 จ.นครราชสีมา
  • วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 จ.เชียงใหม่

  โดยในแต่ละครั้งจะรับผู้เข้าแข่งขันไม่เกิน 50 คน รวมทุกประเภทการแข่งขันและจะทำการคัดเลือกเหลือ 5 คน ของแต่ละประเภทการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ

  2.รอบชิงชนะเลิศ จะจัดการแข่งขันในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่สนามทดสอบไทยบริดจสโตนจ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหาผู้ชนะเลิศระดับประเทศ

  • การแข่งขันในแต่ละประเภทจะแบ่งออกเป็น 5 สถานีดังนี้

  1. การทดสอบข้อเขียน (กฎหมายจราจร / กฎหมายการขนส่ง / จิตวิทยา / ทักษะการตัดสินใจ และความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษารถประจำวัน)

  2. สถานีการแข่งขันทักษะการขับเดินหน้า

  3.สถานีการแข่งขันทักษะการบังคับเลี้ยว

  4. สถานีการแข่งขันทักษะการขับถอยหลัง

  5. สถานีการแข่งขันทักษะการจอด

  รางวัลสำหรับการแข่งขัน

  อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2566 แชมป์ชิงแชมป์ คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท อีซูซุร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดการแข่งขัน “อีซูซุยอดนักขับมือทอง” ประจำปี 2566 แชมป์ชิงแชมป์ คิงออฟทรัคส์ เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์นักขับรถบรรทุกอีซูซุตัวจริง ชิงรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท
  หมายเหตุ: (1) อ้างอิงจาก สถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง)ที่จดทะเบียน ประเภทรถบรรทุก นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงในเว็ปไซต์ของกรมการขนส่งทางบก