ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มั่นใจ! รถอีซูซุทุกรุ่นใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้

 • 28 ตุลาคม 2563

  มั่นใจ! รถอีซูซุทุกรุ่นใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้

  ย้ำความเชื่อมั่น รถอีซูซุทุกรุ่นพร้อมใช้ น้ำมันดีเซลพื้นฐานมาตรฐานใหม่ของประเทศ

  มั่นใจ! รถอีซูซุทุกรุ่นใช้น้ำมันดีเซล B10 ได้

  โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จำหน่ายอีซูซุใกล้บ้านท่านหรือติดต่ออีซูซุฮอตไลน์ โทร 0-2118-0777