รถอีซูซุทุกรุ่นรองรับการใช้น้ำมันดีเซล B10 น้ำมันเกรดมาตรฐานใหม่ของประเทศไทย

รถอีซูซุทุกรุ่นรองรับการใช้น้ำมันดีเซล B10 น้ำมันเกรดมาตรฐานใหม่ของประเทศไทย

อีซูซุสนองนโยบายรัฐ ย้ำความเชื่อมั่น รถอีซูซุทุกรุ่นพร้อมใช้น้ำมันดีเซลพื้นฐานมาตรฐานใหม่ของประเทศ

รุ่นรถที่ต้องมีการตรวจเช็กและเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นหลังใช้น้ำมันดีเซล B10


รุ่นรถท่อยางและท่อพลาสติก ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
รถปิกอัพอีซูซุุ ดีแมคซ์ ก่อนรุ่นปี 2555เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี หรือ 200,000 กม. หลังจากเริ่มใช้น้ำมันดีเซล B10 (1 มกราคม 2563)
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น (MU-7)
รุ่นรถท่อยางและท่อพลาสติก
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
รถปิกอัพอีซูซุุ
ดีแมคซ์ ก่อนรุ่นปี 2555
เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี หรือ 200,000 กม. หลังจากเริ่มใช้น้ำมันดีเซล B10
(1 มกราคม 2563)
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อีซูซุมิว-เซเว่น (MU-7)

ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน B10

  • ใช้น้ำมันดีเซล B10 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น
  • ให้นำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุตามระยะการตรวจเช็กตามปกติ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าและการใช้งานของรถในระยะยาว
  • เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามระยะที่กำหนด หรือเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น (รุ่นที่มีไฟเตือน)
  • หลีกเลี่ยงการมีน้ำมันคงค้างไว้ในถังเป็นระยะเวลานาน หากมีความจำเป็นควรมีการตรวจเช็กถังน้ำมันและกรองดักน้ำ
  • กรณีที่ใช้รถในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส น้ำมันอาจมีโอกาสเกิดไข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์
  • หากรถมีอาการผิดปกติ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่ใกล้ที่สุด


โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากผู้จำหน่ายอีซูซุใกล้บ้านท่าน

หรือติดต่ออีซูซุฮอตไลน์ โทร 0-2118-0777

คลิกเพื่อค้นหาผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน กลับหน้าข่าวสารและโปรโมชัน

ข่าวสารและกิจกรรม