ศึกแห่งแชมป์รถบรรทุก อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2018รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบคัดเลือกจัดขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยทำการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ประเภท (รถหัวลาก และรถสิบล้อลากพ่วง) ประเภทละ 20 คน เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 5 คน รวมผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้ขับขี่ต้องเป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุ หรือพนักงานของบริษัทที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุและมีหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ
 2. มีใบขับขี่รถลากจูง
 3. อายุไม่เกิน 55 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่รถลากจูง
 3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนาใบสัญญาเช่าซื้อรถในกรณีที่ยังผ่อนอยู่
 4. หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 บททดสอบ คือ

 1. ทดสอบภาคทฤษฏี (กฎหมายจราจร กฎหมายการขนส่ง จิตวิทยา ทักษะการตัดสินใจ)
 2. ทดสอบภาคปฏิบัติ แข่งขันการขับรถตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้

 

รถหัวลาก

 • สถานีการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด
 • สถานีการขับรถสลาลม
 • สถานีการขับรถเดินหน้าและจอดให้ตรงจุด

รถสิบล้อลากพ่วง

 • สถานีการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด
 • สถานีการขับรถสลาลม
 • สถานีการขับรถเดินหน้าและจอดให้ตรงจุด

รอบคัดเลือก

 • 9 มิถุนายน 2561 บรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 • 16 มิถุนายน 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ. เชียงใหม่
 • 7 กรกฎาคม 2561 สนามบินน้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • 21-22 กรกฎาคม 2561 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

 • 25 สิงหาคม 2561 สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลรอบคัดเลือก

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัลรางวัลสำหรับเข้าของกิจการในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัลชนะเลิศ                เงินรางวัล 10,000 บาทชนะเลิศ           บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง             เงินรางวัล 8,000 บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 8,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสอง        เงินรางวัล 6,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสอง บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 6,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสาม        เงินรางวัล 4,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสาม บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 4,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสี่          เงินรางวัล 3,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสี่  บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 3,000 บาท

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลสำหรับผู้แข่งขัน  รวม 6 รางวัลรางวัลสำหรับเข้าของกิจการ  รวม 6 รางวัลชนะเลิศ               เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

ชนะเลิศ         บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง      เงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสอง      เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับสอง  บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

โทร0 0-2966-2111, 0-2966-2222 ต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ หรืออีซูซุสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777

 

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับทั้ง 2 ประเภท จากการแข่งขันอีซูซุยอดนักขับมือทอง รอบชิงชนะเลิศ ปี 2560 โดยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ได้
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ ผู้จำหน่ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 • จำนวนรางวัลทั้งหมด 112 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,100,000 บาท


ข่าวสารและกิจกรรม