ศึกแห่งแชมป์รถบรรทุก อีซูซุยอดนักขับมือทอง 2018

รายละเอียดการแข่งขัน

การแข่งขันรอบคัดเลือกจัดขึ้น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยทำการรับสมัครผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ประเภท (รถหัวลาก และรถสิบล้อลากพ่วง) ประเภทละ 20 คน เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 5 คน รวมผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ผู้ขับขี่ต้องเป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุ หรือพนักงานของบริษัทที่เป็นเจ้าของรถบรรทุกอีซูซุและมีหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ
 2. มีใบขับขี่รถลากจูง
 3. อายุไม่เกิน 55 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบขับขี่รถลากจูง
 3. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ สำเนาใบสัญญาเช่าซื้อรถในกรณีที่ยังผ่อนอยู่
 4. หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากเจ้าของกิจการ

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 บททดสอบ คือ

 1. ทดสอบภาคทฤษฏี (กฎหมายจราจร กฎหมายการขนส่ง จิตวิทยา ทักษะการตัดสินใจ)
 2. ทดสอบภาคปฏิบัติ แข่งขันการขับรถตามสถานีต่าง ๆ ดังนี้

 

รถหัวลาก

 • สถานีการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด
 • สถานีการขับรถสลาลม
 • สถานีการขับรถเดินหน้าและจอดให้ตรงจุด

รถสิบล้อลากพ่วง

 • สถานีการขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 • สถานีการขับรถในพื้นที่จำกัด
 • สถานีการขับรถสลาลม
 • สถานีการขับรถเดินหน้าและจอดให้ตรงจุด

รอบคัดเลือก

 • 9 มิถุนายน 2561 บรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 • 16 มิถุนายน 2561 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ. เชียงใหม่
 • 7 กรกฎาคม 2561 สนามบินน้ำพอง จ.ขอนแก่น
 • 21-22 กรกฎาคม 2561 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

รอบชิงชนะเลิศ

 • 25 สิงหาคม 2561 สนามทดสอบไทยบริดจสโตน จ.พระนครศรีอยุธยา

รางวัลรอบคัดเลือก

รางวัลสำหรับผู้แข่งขันในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัล รางวัลสำหรับเข้าของกิจการในแต่ละรอบ รวม 50 รางวัล
ชนะเลิศ                                เงินรางวัล 10,000 บาท ชนะเลิศ                      บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง               เงินรางวัล 8,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 8,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง               เงินรางวัล 6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 6,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับสาม                เงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสาม บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 4,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับสี่                   เงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสี่    บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 3,000 บาท

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ

รางวัลสำหรับผู้แข่งขัน   รวม 6 รางวัล รางวัลสำหรับเข้าของกิจการ   รวม 6 รางวัล
ชนะเลิศ                             เงินรางวัล 100,000 บาท

พร้อมโล่เกียรติยศ

ชนะเลิศ                  บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง            เงินรางวัล 50,000 บาท

พร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง   บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับสอง            เงินรางวัล 30,000 บาท

พร้อมโล่เกียรติยศ

รองชนะเลิศอันดับสอง   บัตรกำนัลอีซูซุ มูลค่า 20,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

โทร0 0-2966-2111, 0-2966-2222 ต่อฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ หรืออีซูซุสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777

 

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
 • รางวัลบัตรกำนัลอีซูซุ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครสำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 สำหรับทั้ง 2 ประเภท จากการแข่งขันอีซูซุยอดนักขับมือทอง รอบชิงชนะเลิศ ปี 2560 โดยไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ได้
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มอีซูซุ/ ผู้จำหน่ายอีซูซุ/ บริษัทตัวแทนโฆษณา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
 • จำนวนรางวัลทั้งหมด 112 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์