ร่วมประกวดภาพถ่ายรถแต่งสไตล์คุณในหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว”


การประกวดภาพถ่ายรถแต่งสไตล์คุณ

ในหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว”

อีซูซุขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถอีซูซุดีแมคซ์ ร่วมประกวดภาพถ่ายรถแต่งสไตล์คุณในหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว” เพื่อชิงรางวัลบัตรเติมน้ำมัน และนาฬิการุ่นพิเศษ Isuzu x G-Shock โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการตัดสินและคัดเลือกภาพจากที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเพื่อรับรางวัล “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว” และภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดมีสิทธิลุ้นรับรางวัล “ขวัญใจมหาชน” จากการโหวตของประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ

กติกาการประกวดและรายละเอียด

 1. หัวข้อการประกวดรถแต่ง
 2. ส่งประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว”คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
 3. ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษาประเภทการประกวด
 4. แบ่งเป็น 2 ประเภทการประกวดโดยกรรมการตัดสิน
 • กรรมการตัดสินการประกวด จากเว็บไซต์ Taklong.com
 • เกณฑ์การตัดสิน
 • 1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว” ให้มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
 1. การประกวดโดยผลการโหวตของมหาชน (Popular Vote)
 • นับคะแนนโหวตจากยอด Like ของภาพ โดย 1 Like นับเป็น 1 คะแนน
 • ภาพที่ได้รับผลโหวต มากที่สุด จะได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ
 1. การส่งภาพเข้าประกวด
 2. กดไลค์ (Like) Facebook fanpage All-New Isuzu D-Maxโพสต์ภาพถ่ายในเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งชื่อภาพพร้อมใส่ Hashtag #อีซูซุโชว์มุมเท่แชร์มุมว้าว (บัญชีเฟซบุ๊กที่ใช้ ร่วมกิจกรรมต้องเป็นบัญชีจริงของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น) และเปิดการเข้าถึงเป็นแบบสาธารณะ (Public)ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพเท่านั้น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวดภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้นภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่มีรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม (ตั้งแต่รุ่น ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์ ซึ่งจำหน่ายตั้งแต่ ต.ค. 2554 เป็นต้นมา) อยู่ภายในภาพภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายได้จากกล้องทุกประเภท รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ทั้งภาพสีและขาวดำภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสินห้ามใส่ชื่อ ลายน้ำ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ลงในไฟล์ภาพภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 • ภาพที่ส่ง ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่นเข้าประกวด
 • องค์ประกอบของภาพ เช่น รถออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์, สถานที่ หรือบุคคลในภาพ ต้องได้รับความยินยอมให้เจ้าของภาพถ่ายส่งเข้าประกวด
 • เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือ ไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกับภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) และกลุ่มอีซูซุ
 • การถ่ายภาพจะต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงอนุรักษ์ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือ บุคคลที่สาม
 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การเปลี่ยนโทนสีของภาพ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสินหากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น กรรมการจะทำการตัดสิทธิภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้าหากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือกระทำผิดกติกาการประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกาการประกวดจริง บริษัทฯสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ และรางวัลดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันทีหากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้นผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในภาพดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อภาพแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ
 2. รางวัลการประกวด
 3. รางวัล“โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว” จากการตัดสินของกรรมการ
 • รางวัลที่ 1 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 1. รางวัลขวัญใจมหาชน จากผลการโหวตของมหาชน
 • รางวัลที่ 1 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย นาฬิกา Isuzu x G-Shock มูลค่า 3,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
 1. รางวัลรวม 9 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 74,500 บาท
 2. ระยะเวลาการดำเนินการ
 3. โพสต์ภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562เริ่มโหวต ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ 3 ช่องทางดังนี้
 • บนเว็บไซต์ : www.isuzu-tis.com
 • เฟซบุ๊กแฟนเพจ : www.facebook.com/allnewisuzudmax
 • โชว์รูมผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ
 1. อื่นๆ
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิในการรับรางวัลทั้ง 2 รางวัล คือ รางวัลการประกวดโดยกรรมการตัดสิน รางวัลขวัญใจมหาชน โดยรางวัลการประกวดโดยกรรมการตัดสิน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขึ้นอยู่กับการตัดสินของกรรมการ แต่สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน แม้ว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะมีคะแนนโหวตสูงสุดมากกว่า 1 ภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะมีสิทธิรับรางวัลขวัญใจมหาชนเพียง 1 รางวัลเท่านั้นผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการพนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมการประกวดข่าวสารและกิจกรรม