ร่วมประกวดภาพถ่ายรถแต่งสไตล์คุณในหัวข้อ
“โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว”

การประกวดภาพถ่ายรถแต่งสไตล์คุณ
ในหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว”

อีซูซุขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถอีซูซุดีแมคซ์ ร่วมประกวดภาพถ่ายรถแต่งสไตล์คุณในหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว” เพื่อชิงรางวัลบัตรเติมน้ำมัน และนาฬิการุ่นพิเศษ Isuzu x G-Shock โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการตัดสินและคัดเลือกภาพจากที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเพื่อรับรางวัล “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว”  และภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดมีสิทธิลุ้นรับรางวัล “ขวัญใจมหาชน” จากการโหวตของประชาชนผู้สนใจทั่วประเทศ

กติกาการประกวดและรายละเอียด

 1. หัวข้อการประกวดรถแต่ง
  ส่งประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว”

 2. คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา

 3. ประเภทการประกวด
  แบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. การประกวดโดยกรรมการตัดสิน
   • กรรมการตัดสินการประกวด
    1) คุณวีรนิจ ทรรทรานนท์
    2) คุณปิยฉัตร แกหลง
    3) คุณธงรบ พรหมฉิน
   • เกณฑ์การตัดสิน
    1) สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว” ให้มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
  2. การประกวดโดยผลการโหวตของมหาชน (Popular Vote)
   • นับคะแนนโหวตจากยอด Like ของภาพ โดย 1 Like นับเป็น 1 คะแนน
   • ภาพที่ได้รับผลโหวต มากที่สุด จะได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ

 4. การส่งภาพเข้าประกวด
  1. กดไลค์ (Like) Facebook fanpage All-New Isuzu D-Max
  2. โพสต์ภาพถ่ายในเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งชื่อภาพพร้อมใส่ Hashtag #อีซูซุโชว์มุมเท่แชร์มุมว้าว (บัญชีเฟซบุ๊กที่ใช้ ร่วมกิจกรรมต้องเป็นบัญชีจริงของผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น) และเปิดการเข้าถึงเป็นแบบสาธารณะ (Public)
  3. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 3 ภาพเท่านั้น

 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพเพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
  2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
  3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่มีรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติม (ตั้งแต่รุ่น ออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์ ซึ่งจำหน่ายตั้งแต่ ต.ค. 2554 เป็นต้นมา) อยู่ภายในภาพ
  4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายได้จากกล้องทุกประเภท รวมถึงโทรศัพท์มือถือ ทั้งภาพสีและขาวดำ
  5. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
  6. ห้ามใส่ชื่อ ลายน้ำ ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ลงในไฟล์ภาพ
  7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
   • ภาพที่ส่ง ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเอง และมีกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ในภาพดังกล่าว โดยห้ามมิให้ส่งภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่นเข้าประกวด
   • องค์ประกอบของภาพ เช่น รถออล-นิว อีซูซุดีแมคซ์, สถานที่ หรือบุคคลในภาพ ต้องได้รับความยินยอมให้เจ้าของภาพถ่ายส่งเข้าประกวด
   • เป็นภาพที่สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย หรือ มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี หรือ ไม่เหมาะสมหรือขัดแย้งกับภาพลักษณ์องค์กรของบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) และกลุ่มอีซูซุ
   • การถ่ายภาพจะต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงอนุรักษ์ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือ บุคคลที่สาม
  8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การเปลี่ยนโทนสีของภาพ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน
  9. หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น กรรมการจะทำการตัดสิทธิภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที แม้ภาพดังกล่าวจะผ่านเข้ารอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
  10. หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือกระทำผิดกติกาการประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดกติกาการประกวดจริง บริษัทฯสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวดได้ และรางวัลดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที
  11. หากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
  12. ผู้ส่งภาพตกลงยินยอมให้ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทุกภาพ รวมถึงไฟล์ภาพต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ และสิทธิใดๆในภาพดังกล่าวตกเป็นของบริษัทฯ แต่ผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิคัดเลือกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท หรือสื่อภาพแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ส่งภาพ

 6. รางวัลการประกวด
  1. รางวัล“โชว์มุมเท่ แชร์มุมว้าว” จากการตัดสินของกรรมการ
   • รางวัลที่ 1 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลที่ 3 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลขวัญใจมหาชน จากผลการโหวตของมหาชน
   • รางวัลที่ 1 บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
   • รางวัลชมเชย นาฬิกา Isuzu x G-Shock มูลค่า 3,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
  3. รางวัลรวม 9 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 74,500 บาท

 7. ระยะเวลาการดำเนินการ
  1. โพสต์ภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  2. เริ่มโหวต ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.
  3. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ 3 ช่องทางดังนี้
   • บนเว็บไซต์ : www.isuzu-tis.com
   • เฟซบุ๊กแฟนเพจ : www.facebook.com/allnewisuzudmax
   • โชว์รูมผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ

 8. อื่นๆ
  1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 คน มีสิทธิในการรับรางวัลทั้ง 2 รางวัล คือ รางวัลการประกวดโดยกรรมการตัดสิน รางวัลขวัญใจมหาชน โดยรางวัลการประกวดโดยกรรมการตัดสิน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขึ้นอยู่กับการตัดสินของกรรมการ แต่สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน แม้ว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะมีคะแนนโหวตสูงสุดมากกว่า 1 ภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะมีสิทธิรับรางวัลขวัญใจมหาชนเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
  3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับรางวัล จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  5. การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ
  6. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ / ผู้จำหน่ายอีซูซุ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมการประกวด

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์