ผลการประกวด Isuzu D-Max Motor Expo Photo Contest 2018

ในที่สุดผลการประกวด Isuzu D-Max Motor Expo Photo Contest 2018 ในงาน Thailand International Motor Expo 2018 ครั้งที่ 35 ก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท มีดังนี้


ข่าวสารและกิจกรรม