แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปิดระบบ i Smart Navi

เรียน ท่านลูกค้าผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Isuzu Connected World

เรื่อง การหยุดการให้บริการแอปพลิเคชันระบบนำทาง i Smart Navi Thailand

บริษัท ตรีเพชรอีซูซูเซลส์ จำกัด ขอแจ้งให้ท่านลูกค้าผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Isuzu Connect World ทราบว่า บริษัทฯ จะหยุดการให้บริการ

แอปพลิเคชันระบบนำทาง i Smart Navi Thailand ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลังจากนั้น ท่านจะไม่สามารถอัปเดตข้อมูลแผนที่ ตรวจสอบข้อมูลการจราจร รวมทั้งย้ายสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชันไปยังเครื่องโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้อีกต่อไป

แต่ท่านยังคงสามารถใช้งานระบบนำทางตามแผนที่เดิมได้

อย่างไรก็ดี การหยุดการให้บริการแอปพลิเคชันระบบนำทาง i Smart Navi Thailand ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ฟังก์ชั่นอื่นๆ ในแอปพลิเคชัน Isuzu Connected World แต่อย่างใด

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการระบบนำทางได้อย่างเต็มที่ภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทขอให้ท่านดาวน์โหลดและเริ่มใช้งาน

(activated license) ระบบนำทาง i Smart Navi Thailand ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561นี้

ข่าวสารและกิจกรรม