ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับกลุ่มตรีเพชรอีซูซุบริการ และออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับกลุ่มตรีเพชรอีซูซุบริการ และออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)

1 ม.ค. 2565 28 ก.พ. 2566

กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง my-ISUZU สำหรับกลุ่มตรีเพชรอีซูซุบริการ และออโต้เทคนิค (ประเทศไทย)

เงื่อนไขของรายการ

-กติกา-

 • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ
 • รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 50 บาท
  • กลุ่มผู้จำหน่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ทุกท่านจะได้รับบัตรกำนัล มูลค่า 50 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการอีซูซุที่กำหนดไว้ในคูปองเท่านั้น
  • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ภายใน 7 วันหลังจากตอบแบบสอบถาม (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)
  • ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับคูปอง 1 ใบ ต่อการเข้ารับบริการ 1 ครั้ง
 • รางวัลรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท
  • กิจกรรมสำหรับศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล รางวัลรางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 300 บาท จำนวนเดือนละ 100 รางวัล โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
 • ประกาศผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

รางวัลประจำเดือนวันที่ประกาศรางวัล

มกราคม 2565

15 กุมภาพันธ์ 2565

กุมภาพันธ์ 2565

15 มีนาคม 2565

มีนาคม 2565

15 เมษายน 2565

เมษายน 2565

16 พฤษภาคม 2565

พฤษภาคม 2565

15 มิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565

15 กรกฎาคม 2565

กรกฎาคม 2565

16 สิงหาคม 2565

สิงหาคม 2565

15 กันยายน 2565

กันยายน 2565

17 ตุลาคม 2565

ตุลาคม 2565

15 พฤศจิกายน 2565

พฤศจิกายน 2565

15 ธันวาคม 2565

ธันวาคม 2565

16 มกราคม 2566

 • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
 • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

-ประกาศผลรางวัล-

1. คุณธีระพล มาปัด

51. คุณจิรายุ อ่อนคำ

2. คุณมงคลโพธิ์เงิน

52. คุณนิคม จำปาสุข

3. คุณโชติรัตน์พรมชาติ

53. คุณนารี วงค์วาน

4. คุณอรวรรณอินทวงค์

54. คุณปรียา เกษรแก้ว

5. คุณวัลยาแซ่เจี่ย

55. คุณปวันรัตน์ พานทอง

6. คุณจันทิมานุเรศรัย์

56. คุณอุดม วิเศษวิสัย

7. คุณอภินันท์อุทาจันทร์

57. คุณวัฒนะชัย ศรีสว่าง ร น

8. คุณบวรศักดิ์วัชรานันทกุล

58. คุณจุไรรัตน์ ชมภูเขียว

9. คุณศรีพนาสุขสวัสดิ์

59. คุณเบญจมาศ บุญเจริญ

10. คุณนงนุชงามพร้อม

60. คุณเสน่ห์ ไชยขันธ์

11. คุณชาญณรงค์เขียวรุ่งเพ็ชร์

61. คุณบุญหลง ราชคม

12. คุณวงรัตน์เกียรติพันธ์

62. คุณวินัย อุ่นสาลี

13. คุณปทุม บุญเกิด

63. คุณกัญจนา ตัวสะเกตุ

14. คุณพรสวัสดิ์นามวิชัย

64. คุณประดิษฐ์ สุทโธ

15. คุณอรัญชัยกุลตานนท์

65. คุณยงยุทธ วารินทร์

16. คุณสุพจน์พราวแดง

66. คุณพีรพัฒน์ พันสาง

17. คุณจุรีภรณ์ศิริบูรณ์

67. คุณโกสิน พูลวัน

18. คุณจำลองแสงจันทร์

68. คุณยอดเพชร อนุไพรวรรณ

19. คุณสายชลโพธิ์ตุ่น

69. คุณมานะ วรรณประสิทธิ์

20. คุณวินัยธรรมเกื้อกูล

70. คุณอุทัย ขุมเหล็ก

21. คุณคมสันต์คำอ้าย

71. คุณกฤษฎา ขุนแหลม

22. คุณณสิณี มั่นใจ

72. คุณดำรงค์ รอวิลาน

23. คุณวิไลวรรณประสมศรี

73. คุณณัฐกิตติ์ ศาสตรานุเคราะห์

24. คุณเอกภพ พาสี

74. คุณสิยาพัฒน์ ธรรมวงศ์

25. คุณพรสุภาตรงเจริญรัตน์

75. คุณวิชาญ เสือภู่

26. คุณปรารถนานกออก

76. คุณทับทิม บุญเหลือ

27. คุณประไพนิตยธรรม

77. คุณจิรทีปต์ หนองแป้น

28. คุณสิริพงศ์เสือเอี่ยม

78. คุณจำลอง คำมูล

29. คุณธนิตา ลิขิต

79. คุณศุภวิชญ์ บุญคุณ

30. คุณอัครนิธิใจกล้า

80. คุณนภาพร เด็ดใจ

31. คุณเชิดชัยบูรพา

81. คุณพัณณิตา แดงโย

32. คุณนพรักษ์ทองตัด

82. คุณพัชนิดา คำตั๋น

33. คุณวิเชียรหงวนบุญมาก

83. คุณยงยุทธ ทาสุวรรณ์

34. คุณสุชาติแตงอ่อน

84. คุณสุรินทร์ มะโนคำ

35. คุณพุฒิพงศ์อนันต์

85. คุณอัน เหล็มหมัน

36. คุณประสิทธิ์ประสิทธินาวา

86. คุณสุทิวัส หนูผัน

37. คุณชำนาญ จริงดี

87. คุณเอกรัฐ จันทร์เมืองไทย

38. คุณนงค์ลักษ์ประทังคำ

88. คุณศิริลักษณ์ เสริมศักดิ์สกุล

39. คุณกานต์อาจเชื้อ

89. คุณศุภกิจ กาญจนะ

40. คุณสมรักษ์ถนอมรอด

90. คุณคทาหัสดิ์ สุขการ

41. คุณมะลิ มงคลธง

91. คุณตะวัน สุคนธา

42. คุณอดินันท์อรุณวัฒน์

92. คุณสุนิสา โนรดี

43. คุณสนองศรีไพรเงิน

93. คุณจิราวุธ ขาวแท้

44. คุณสุกัญญาสมัครไทย

94. คุณบรรชา กายรัตน์

45. คุณพงษ์ตะวันฟักแก้ว

95. คุณสุชาติ อะหลีแอ

46. คุณจารุวรรณจำเนียร

96. คุณทนงศักดิ์ ประทุมมา

47. คุณดวงพร เกษร

97. คุณธัญลักษณ์ ดวงแข

48. คุณทวีสันต์ขันเงิน

98. คุณพิษณุพงษ์ อินอ่อน

49. คุณชัยวัตร์ชัยราช

99. คุณศิรศักดิ์ ชุมเพชร

50. คุณทิวาวรรณประภา

100. คุณนันทวัฒน์ หมัดฉา

1. คุณสัญญา จารุวัณณ์

51. คุณราชัญสงครามรอด

2. คุณสุภาพรวรรณวงค์

52. คุณมนตรี วิวัฒน์วงศ์เจริญ

3. คุณสันติศักดิ์เพชรรัตน์

53. คุณบุญช่วย เครือวัลย์

4. คุณประสงค์เลาหะพงษ์

54. คุณสุพจน์ ทวีทรัพย์

5. คุณอนุภาพ นาคเสน

55. คุณกมลชัย บูชากุล

6. คุณนุกูลโพธิ์ศรี

56. คุณนุสรา แรกขึ้น

7. คุณสุภาวดีสิงห์โต

57. คุณตรีชาวัชร์ คณาพงษ์วราภัทร์

8. คุณภาณุมาศรักนิสัย

58. คุณทัศนีย์ เด็นมาลัย

9. คุณปุริดาเตือประโคน

59. คุณเกรียงไกร อุ่นเรือน

10. คุณวัลลภวิชชุเดชา

60. คุณบุญทัน ศรีสุธรรม

11. คุณกัมปนาทปรีชาไว

61. คุณสมบูรณ์ กันหาเรียง

12. คุณโสภณแก้วจรูญ

62. คุณประนต เหมกุล

13. คุณเศรษฐศักดิ์สถิรวงศ์วรรณ

63. คุณสราวุฒิ สอสุดใจ

14. คุณธัญวรัตม์มะแก้ว

64. คุณพิสิทธิ์ เสาวสิงห์

15. คุณสมบูรณ์พิศเพ็ง

65. คุณปองศักดิ์ เอสันเทียะ

16. คุณสมัย โสสีทา

66. คุณนงคราญ โทอึ้น

17. คุณธัญสายหยุดทอง

67. คุณอภิรักษ์ มหามณี

18. คุณสุชาติแก้วโชติ

68. คุณวีระพันธุ์ สำเภานนท์

19. คุณโกมิล ขันทอง

69. คุณนิรันดร์ ถึกขุนทด

20. คุณชนิตาประโยชน์อมรกุล

70. คุณธนศาสตร์ เกษมสุข

21. คุณกรรณิการ์สุขสวัสดิ์

71. คุณพัชรี คูณตุ้ม

22. คุณสุรศักดิ์อุทัยทะวัง

72. คุณฌาณพรรธน์ ศรีธาดา

23. คุณศิลากรณ์ผามะณี

73. คุณสุทธวนิช นิติรัช

24. คุณธนิษฐาวิชาชูเชิด

74. คุณสุภี เอ็มมูล

25. คุณจิตติมาปี่แก้ว

75. คุณอาวุธ บัวล่าย

26. คุณถนัดกิจศรีเทพ

76. คุณวิษณุ อุปนันต์

27. คุณณัฐพล มะโนสา

77. คุณธนิต หนูฤทธิ์

28. คุณชัชวาลย์แสงกระจาย

78. คุณนพ สุแก้ว

29. คุณวิภาดาสิงห์พันธ์

79. คุณชาญณรงค์ ชาวแหลง

30. คุณชนิดาภาวัยครุฑ

80. คุณพูลศักดิ์ บุญเรืองศักดิ์

31. คุณพรรัตน์ประสิทธิ์กุศล

81. คุณศรัญญา รักษาศรี

32. คุณขันทองกล่อมยงค์

82. คุณสมศักดิ์ โยชนะ

33. คุณสุพรรษาเลิศศิริสวัสดิ์

83. คุณธงชัย รัตน์สูตร์

34. คุณบำเหน็จเรืองประโคน

84. คุณพนม ศรีสุภา

35. คุณวรรณวดีสวัสดี

85. คุณทรงกลด ปัญญาวารินทร์

36. คุณวัชรินทร์วงศ์ทองดี

86. คุณณัฐพงศ์ อภิวงศ์วาร

37. คุณวิบูลย์แก้วคำ

87. คุณสุพรรณรัตน์ แก้วทอง

38. คุณหฤษฎ์เพ็ชรกล้า

88. คุณเพ็ญพักตร์ ลุยจันทร์

39. คุณอภิชาติมณีดำ

89. คุณสรสิช อาศิรวาท

40. คุณทรงพลปลอดฤทธิ์

90. คุณภัทระดา ดวงเกิด

41. คุณภาวินจรุณจันทน์

91. คุณสมบูรณ์ โลกสุวรรณ์

42. คุณไทยาวัฒน์ช่วงอรุณ

92. คุณหทัยรัตน์ ศรีเบญจพล

43. คุณอิสระเสียงเพราะดี

93. คุณบุเรียม พรหมปลัด

44. คุณฐิติธนพรปัญญายงค์

94. คุณมาศกร หนูทอง

45. คุณชูสกุลสุขสนิท

95. คุณวรรณา สุยะธง

46. คุณจตุรงค์สุดใจ

96. คุณมารีนา ยามา

47. คุณสุรศักดิ์แก่นสา

97. คุณชรันลักษณ์ ไชยภักดี

48. คุณอัครวัฒน์แววบุญมา

98. คุณทรงฤทธิ์ ดิษฐคำเริง

49. คุณสำเริงคล่องการ

99. คุณสันติ หยูหนูสิงห์

50. คุณยุทธนาแก้วบัวดี

100. คุณวิจิตรา หนูคง

1. คุณพีระ ยิ้มแย้ม

51. คุณสนธยา นาไชโย

2. คุณสมพงษ์ ใจใหญ่

52. คุณศุขวดี เพลินทิพย์

3. คุณประยน สาลีกุล

53. คุณฐนพัฒน์ ศรทอง

4. คุณสมศักดิ์ทองมูลตน

54. คุณสุชาติ ยืนยงค์

5. คุณพิมลศิริห่านวิไล

55. คุณลักขณา บุตรแก้ว

6. คุณกริชทองเดชะปัญญา

56. คุณพรรณา ลาเชน

7. คุณจำรูญกันรักษา

57. คุณปรีชา อิฐจันทร์

8. คุณรวีวรรณปาจรียวงศ์

58. คุณวันทณีย์ สมภาร

9. คุณณัฐภูมิ ชูแสง

59. คุณกวินทิพย์ กาญจนพิมาย

10. คุณปรมาพรแตงเจริญ

60. คุณสมส่วน ช่อทองหลาง

11. คุณพินิตย์สุนทรวิภาต

61. คุณคมกฤช ชนะจอก

12. คุณพชรเชี่ยวเวช

62. คุณอำนาจ ศรีสงคราม

13. คุณเอกพันธ์โสนาชัย

63. คุณกมล พัฒน์มะณี

14. คุณสุภาภรณ์ศรีวะรม

64. คุณศักดิ์กฤษณ์ ประสิทธิ์ศุภการ

15. คุณนัฐพงษ์ลาบัวสาร

65. คุณสมิท คชแพทย์

16. คุณวรพลจรัสวัฒน์

66. คุณดาวเทียม พุทธรักษา

17. คุณกรรณิกานาควัชระ

67. คุณสุริยัน ตาแก้ว

18. คุณยุวเรศกาฬภักดี

68. คุณจวน พรมมิ

19. คุณโชคชัยสินเมือง

69. คุณเกริกขจร อินทร์นา

20. คุณรังสันตื์โพธิ์ศรี

70. คุณนิยารินทร์ ธีระขจรพจน์

21. คุณพัชรินทร์ส่องสว่าง

71. คุณศิริพร พุ่มประสาท

22. คุณกุลนาถสิทธิพจน์

72. คุณธีรวิทย์ หล้ายอง

23. คุณดวงสมรน้อยอุทัย

73. คุณสุบินรัตน์ รัตนศิลา

24. คุณอนุรักษ์ศรีไตรรัตน์

74. คุณศจีรัตน์ อ้นจันทร์

25. คุณอุษณีย์ศรีสกุล

75. คุณชารินี ทองสว่าง

26. คุณอำนาจประเสริฐสุข

76. คุณประมาส อินอ่อน

27. คุณชวลิตฐิติเวศน์

77. คุณนรินทร์ อินสมบัติ

28. คุณรัตนา แดงแสง

78. คุณจิรายุ วงค์ปัญญา

29. คุณสันติอัตตวิริยานุภาพ

79. คุณกนกนนท์ ภักดิสวัสดิ์

30. คุณชงชนัฐ อวชัย

80. คุณภาณุวัฒน์ สุคชเดช

31. คุณมารุตปานประทีป

81. คุณธัญญารัตน์ มะลัย

32. คุณพิชญาณีชาตรีจันทร์สกุล

82. คุณพลิ้วไผ่ ชัยเดชะ สุขมาก

33. คุณจำนัลโคติวงศ์

83. คุณกนิษฐา ปาลรัตน์

34. คุณกนกศรีรัตนรุ่งเรืองกุล

84. คุณชาญชัย ธนนิมิตร

35. คุณพจนาดอนเหนือ

85. คุณจริยา จินดาวงศ์

36. คุณขัญตา เข่งวา

86. คุณเดี่ยว ศรีคงแก้ว

37. คุณนพคุณพัฒนาภรณ์

87. คุณบูรฮาน สูเด็น

38. คุณนิพิฐสรณ์แสงจันทร์

88. คุณฐานะ กู้เมือง

39. คุณชนัดดาวงษ์ภูงา

89. คุณวิภารัตน์ แพงทุย

40. คุณสุชาติแก้วเพ็ชร

90. คุณมูฮัมหมัดอามีน คอยา

41. คุณธีราพรประเสริฐ

91. คุณเกษมณีย์ อนันตวิทยวงศ์

42. คุณอนุชิตกัณหะกิติ

92. คุณมลฤดี สอนสุภา

43. คุณประภาพรรณสินสุพรรณ

93. คุณกาญจนา สิทธิโชค

44. คุณโสภณฉิมวิเศษ

94. คุณสุธาสินี โอภาสพิมลธรรม

45. คุณจักรพันธ์จันดำ

95. คุณณุฒชัย แย้มแสน

46. คุณณัฐพล ขำสม

96. คุณพัชรินทร์ ไข่แก้ว

47. คุณสุรเชษฐ์แสงชโยสวัสดิ์

97. คุณนัฏพงษ์ ธงชัย

48. คุณศิริพันธ์คงรัศมี

98. คุณนันทิภา ภูสีนาค

49. คุณเต็มสิริยินดี

99. คุณกนกเพ็ญ เหล่าเรือน

50. คุณนิติสง่าเมือง

100. คุณวีระศักดิ์ ภู่ขันเงิน

1. คุณณัฐพงศ์ ดีพา

51. คุณธีระวุฒิพลไชยขา

2. คุณเอกอนันต์บุญประคอง

52. คุณนัทวุฒิ วงษ์พา

3. คุณดนัยโพธิสัมฤทธิ์

53. คุณสานิตย์ สินหนัง

4. คุณเอกฆุร์ณัสธ์ทองเต็ม

54. คุณจันทร์จิรา สมตน

5. คุณไกวัลวิชาศิลป์

55. คุณนพวิทย์ จันทร์เจริญ

6. คุณภพนิพิฐแสนสุข

56. คุณธนศักดิ์ อัศวจุฬามณี

7. คุณปัลณกรณ์ปึงทมวัฒนากุล

57. คุณธนิตย์ ทองทาย

8. คุณธัญธชาบิลทะศรี

58. คุณวารุณี จันดาวงศ์

9. คุณสมนึกฉ่ำบุญทา

59. คุณสุรพจน์ สมบูรณ์สิน

10. คุณแสงเดือนผึ่งละม้าย

60. คุณสมชาย เเซ่ภู่

11. คุณไพรวัลย์พัชรธรรม

61. คุณเจนภพ คูสว่างวงศ์

12. คุณจุฬารัตน์ทิพย์แสง

62. คุณประมุข ศรีรังสรรค์

13. คุณภคพลณรงค์ชินบุตร

63. คุณสุรพล พงศ์ประภากรณ์

14. คุณอมร เจริญสุข

64. คุณวิเชียร จงรักภิญโญกุล

15. คุณนาวีพวงพ่วงรอด

65. คุณละมูล ดวงเพียงอ้ม

16. คุณกาญจนาใจกล้า

66. คุณชัญญาวีร์ มองทรัพย์ธนาภา

17. คุณบัณฑิตบุญส่งประเสริฐ

67. คุณกิตติศักดิ์ วัจนศิริเสถียร

18. คุณระเบียบโสขะรัตน์

68. คุณภัทรศยา เครือโชติ

19. คุณสมภพ วันแก้ว

69. คุณสุพรรณี ศรีเลิศ

20. คุณบุญเรืออุ่มพิมาย

70. คุณจักรกฤษณ์ ยิวสิว

21. คุณพิบูลย์ฤกษ์อภิวาท

71. คุณประใด ชะลุย

22. คุณเอนกอักษรเนาวรัตน์

72. คุณอิทธิพล ไชยโกฏิ

23. คุณวิญญูจันทร์ไทย

73. คุณจรูญ อินทร์จันทร์

24. คุณไพโรจน์งาเจือ

74. คุณสมนึก แสนปวน

25. คุณฐานุพงศ์ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง

75. คุณนารีรัตน์ ศรีวิชัย

26. คุณสุพรรณีสังข์ป้อม

76. คุณดวงเดือน เนาว์พงษ์ไทย

27. คุณชวลิตม่วงแป้น

77. คุณอติชาต ตันติโสภณวนิช

28. คุณนิภาภรณ์เจตนา

78. คุณทักษ์ดนัย ก๋องหน้อย

29. คุณธเนตร์บุญธรรม

79. คุณพิกุล หิรัตนพันธุ์

30. คุณสุริโยอ่อนคำ

80. คุณกริสนา พลชา

31. คุณสังเวียนขวัญเดือน

81. คุณอุดมทรัพย์ วงษ์ตา

32. คุณทิตวรานุภาพกุล

82. คุณชยันต์ อสุนี ณ อยุธยา

33. คุณอารีย์รัตน์วันจันทร์

83. คุณพรทิพย์ สิทธิชนาสุทธิ์

34. คุณสุทธิชาติใจตรง

84. คุณอมรรัตน์ แร่กาสินธ์

35. คุณหยัด ภูกาบ

85. คุณอุทัย เรือนทอง

36. คุณสุรพงศ์สายแสง

86. คุณพยัคฆ์ พลเยี่ยม

37. คุณเจริญพูลสวัสดิ์

87. คุณธรรมวีรวิทย์ ชดช้อย

38. คุณเรืองฤทธิ์ทรัพย์พันธุ์

88. คุณวินัย หนูนุ่ม

39. คุณประเสริฐสวิงกลาง

89. คุณนุสราภรณ์ ปานมี

40. คุณวสันต์กุพาพันธ์

90. คุณองอาจ หรีรักษ์

41. คุณอัญชลีมูลวิจิตร์

91. คุณสิทธิชัย สุวรรณสะอาด

42. คุณธานินทร์ออมสิน

92. คุณมารี จิตรใจภักดี

43. คุณณัจฉรียาเอี่นมตระกูล

93. คุณอัตพล สีหัด

44. คุณอุทิศทิพย์นางรอง

94. คุณบรรจง รักร่วม

45. คุณพิทักษ์พงศ์โพธิบิ

95. คุณนคร ฤทธิรัตน์

46. คุณกฤษฎาธนกฤตชัยพล

96. คุณสุพรชัย แก้วคง

47. คุณชุณภัทรรองสุวรรณ

97. คุณสาโรจน์ แก้วคง

48. คุณพงศ์พันธ์ศาลาคาม

98. คุณสมพร หนูซ่อนทรัพย์

49. คุณเอกพงษ์อุ่นนวล

99. คุณนพดล กล่อมเกลี้ยง

50. คุณณรงค์อ่อนสลุง

100. คุณสมรส ล้วนเล็ก

1. คุณอรัญ ฉายชูวงศ์

51. คุณณธิดา บุญเพ็ง

2. คุณมลฤดียิ้มแย้ม

52. คุณอารยา ตั้งเจริญพูลผล

3. คุณวัชรพันธ์กรอบบาง

53. คุณนิวัตน์ เทศลิ้นจี่

4. คุณชนะเสือสืบพันธุ์

54. คุณภัทรพล รุ่งแสง

5. คุณประจวบอักษรนำ

55. คุณวุฒินันท์ อติเรกลาภวโรดม

6. คุณนิคมศรีสุวรรณ

56. คุณพงษ์ศักดิ์ ยืนยง

7. คุณเกียรติศักดิ์ถาวรสาร

57. คุณประเสริฐศรี แสนมาโนช

8. คุณสุชาดาจารุพัฒนกุล

58. คุณกชกร พินิจมนตรี

9. คุณนพรัตน์ขันทอง

59. คุณวีรชัย ภูกิ่งหิน

10. คุณชุติพงศ์ศรีวิรัช

60. คุณสมชาย เกิดประโคน

11. คุณปิยะนาถตะพาบน้ำ

61. คุณธนพล หลานวงค์

12. คุณปิยธิดาสนองค์

62. คุณมาร์ติน วีระพงษ์

13. คุณอัฐพลนุ่มแปลก

63. คุณธนาวุฒิ สาตี

14. คุณระเบียบคงโพธิ์

64. คุณธีระชัย มีด้วง

15. คุณปิยทัศน์สุนทรีกุลพงศ์

65. คุณศิริกัลยา สังวร

16. คุณวิวัฒน์เก้าเอี้ยน

66. คุณศักรินทร์ พิศเพ็ง

17. คุณกิตติเดชร่มทวีสุข

67. คุณมนตรี นาเชียงใต้

18. คุณอรอนงค์บุตรเนียม

68. คุณศักดิ์ชัย จงศาตราเดช

19. คุณสุปราณีวงษ์อุปปา

69. คุณเรวดี การะเกตุ

20. คุณมินตราศรีบุญเรือง

70. คุณคมจักร บริรักษ์

21. คุณกรองแก้วสถิตยนาค

71. คุณพรชัย เลิศคาลี

22. คุณอรปรียาเอี่ยมพรม

72. คุณนรินทร์ ธรรมใจกุล

23. คุณกฤษฎาขันทสิกรรม

73. คุณจิรัฏฐ์ อังศุธรรมทัต

24. คุณณัษฐพงษ์สิงห์เทียน

74. คุณเฉลิม เตปิง

25. คุณเกสราขจิตศาตนันท์

75. คุณสุภกิจ วรรณโกฎิ

26. คุณสมยศบัวเผื่อน

76. คุณเตือนใจ รักงาม

27. คุณทะเบียนทองนุ่ม

77. คุณธวัช โศกค้อ

28. คุณอรวรรณนาคเกษม

78. คุณกฤษติภูมิ คงด้วง

29. คุณมานะชัยก๋าวงศ์

79. คุณเกรียงศักดิ์ ศิริสุขสำราญ

30. คุณประวิทย์วรรณวงษ์

80. คุณเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตร์

31. คุณทนงศักดิ์แก้วชนะ

81. คุณสองเมือง ถาพะยอม

32. คุณคมสันต์คำแสน

82. คุณกรรณิกา ไชยโต

33. คุณเกศรินออมสิน

83. คุณณรงค์ชัย สุขใจ

34. คุณเกียรติศักดิ์ ธงหนึ่ง

84. คุณวราภรณ์ ศรีโชติ

35. คุณสมศักดิ์อินทร์เจริญ

85. คุณดนริ บุตรฤทธิ์

36. คุณพรรณี ผาคำ

86. คุณเอกสุดา ดีแท้

37. คุณสุขุม จำปี

87. คุณอัญชลี แก้วทอง

38. คุณสมพรบัวจันทร์

88. คุณนฤมล ทิพย์สังข์

39. คุณมานพ ทองอยู่

89. คุณพวงพรรณ บุญชู

40. คุณพงษ์พันธ์ปรีชานนทสวัสดิ์

90. คุณเทียนชัย ทองล้ำ

41. คุณวิรจิตร์ศรีสุไลย์

91. คุณนิพนธ์ ไกรสนาม

42. คุณอัญชลีพรคำสี

92. คุณธัชชนันท์ จันทโกศล

43. คุณมนัส บุญแทน

93. คุณอานนท์ จันทกาญจน์

44. คุณรัชฤทัยทานะมาตย์

94. คุณพฤษ์วิสาข์ บุญยอด

45. คุณนพดลแก้วเดชะ

95. คุณบุญยกร รอดแก้ว

46. คุณไชยวัฒน์สนิทยิ่ง

96. คุณอำภา เหมวัชรสุวรรณ

47. คุณอำนาท ผลบุตร

97. คุณอุทัย เจริญทรัพย์

48. คุณวิไลวรรณพุ่มเงิน

98. คุณสุวเมธ ศรีภักดี

49. คุณอรพรรณชัยนาค

99. คุณศิริ อำนวยผล

50. คุณสมพงษ์ผันนะรา

100. คุณจีระศักดิ์ บัวเนี่ยว

1. คุณพินิจศักดิ์ เพ็งเวลุน

51. คุณนวรัตน์ชีวะกุล

2. คุณทิวา รัตนวัน

52. คุณสรพงษ์ สายยศ

3. คุณพรชัยปรีชายุทธ

53. คุณกนก เนียมขำ

4. คุณศิริชัยบุญช่วย

54. คุณประเวช นันทราช

5. คุณอำนาจชัยประเสริฐ

55. คุณภิรมย์ แก้วศรีหาวงศ์

6. คุณวันเพ็ญภู่ขาว

56. คุณอภิชาติ หัตถนิรันต์

7. คุณช้อย จันดอน

57. คุณประภาพร บุญเรือง

8. คุณไพโรจน์หาทางลาน

58. คุณวรรณรี นิลศิริ

9. คุณกัญญาจันทราธิกุล

59. คุณวัชรี คำแหงพล

10. คุณสมชายจงกลสิริกุลพร

60. คุณนิสสัน ไชยวรรณ

11. คุณยุวนิดาแก้วลี

61. คุณสมพร แน่นอุดร

12. คุณสุธาทิพย์พ่งถ่าย

62. คุณมงคล ทวะรุ่งเรือง

13. คุณชนกนาฏโนมขุนทด

63. คุณสงวน เจริญพันธ์

14. คุณกรรณิการ์สมนึก

64. คุณนเรศ กรณีสุข

15. คุณสมเกียรติเกษกำจร

65. คุณสมาน โท่นจ้อน

16. คุณธีรยุทธสวัสดี

66. คุณจีรศักดิ์ ศรีอินทร์

17. คุณวันดีแซ่ลิ้ม

67. คุณสุวิทย์ อินลี

18. คุณไพโรจน์เพชรสวัสดิ์

68. คุณรัฐพงศ์ ธีระบุตร

19. คุณจรรยาวรรณ์เกิดจังหวัด

69. คุณอภิชัย สีธูป

20. คุณสูง หงษ์นคร

70. คุณชาญ สุขแสง

21. คุณพิชิตชัยวรรณลี

71. คุณบุษริยาภรณ์ ขวัญพิกุล

22. คุณหฤทัย คูสกุล

72. คุณสายฝน สุยะหล้า

23. คุณบัวทองธรรมวงษา

73. คุณสิทธิฤทธิ์ โชควัชรบุตร

24. คุณมะโน ลบลม

74. คุณธีรารัตน์ บัวบาน

25. คุณอริย์ธัชจิรโชติชัยธรณ์

75. คุณอิศเรศ เทพมา

26. คุณผึ้งหวานวงศ์พีรกุล

76. คุณจิดาภา มินตาขัติ

27. คุณปกรณ์แม้นพยัคฆ์

77. คุณธนณัฐท์ รัตนเมืองสอง

28. คุณชาญพัฒน์เอกศร๊สุนันท์

78. คุณจารุภาภัทร ใจเย็น

29. คุณพิสณุ จับจัด

79. คุณเฟื่องฟ้า ยังวารี

30. คุณพิชน ผิวงาม

80. คุณวันเพ็ญ ธาระทาน

31. คุณอาทิตย์วรพนพิพัฒน์

81. คุณสิริพร อินทอนร์

32. คุณวราวุฒิสงวนหงษ์

82. คุณสุดาวรรณ กาเชียงราย

33. คุณสมบัติขุนนคร

83. คุณเพชร รัตนชัย

34. คุณลมัยพรบุญผ่อง

84. คุณองอาจ ปิฏกานนท์

35. คุณชุณพลสุขจินดามณี

85. คุณสำเนียง วงศ์สาร

36. คุณชาญชัยสุขจันโท

86. คุณวรวุฒิ คงสุวรรณ

37. คุณขวัญชัยหันไชเนา

87. คุณอุไร เครือชัยทอง

38. คุณสิรินภาสุขสำราญ

88. คุณจินดา มิตรแก้ว

39. คุณอ่อนอุษาวงศ์พยัคฆ์

89. คุณวิรัช สุวรรณจันทร์

40. คุณอภินันท์หอมหวล

90. คุณเกศสุดา ชวัลลีย์

41. คุณพงศธรทองเฟื่อง

91. คุณวิรัช วรรณรักษ์

42. คุณสมศักดิ์ทิพยสุข

92. คุณชิตชิงชัย แก้วเพ็ชร

43. คุณมงคลหลุ่นประพันธ์

93. คุณมยุเรศ จิตรภักดี

44. คุณบรรจบใจตรงกล้า

94. คุณจิระศักดิ์ กิไพโรจน์

45. คุณปิติศรีประพันธ์

95. คุณซาฮาบูดิน สะแลแม

46. คุณธนพล ฟักนาค

96. คุณเอกวิทย์ สมาน

47. คุณสมพรสกุลพานิช

97. คุณรัชฎาพร ปันเหมย

48. คุณนิทัศน์พึ่งพา

98. คุณธวัชชัย ลอยพรหม

49. คุณสุริยาเจนเขตการณ์

99. คุณนภวัฒน์ พานิชกุล

50. คุณบัญชา ว่องไว

100. คุณวันชัย แรงเขตการ

1. คุณชาติชาย สุวรรณโรจน์

51. คุณธีรยุทธสุทธิโยก

2. คุณเสริมศักดิ์อนันต์ณัฐศิริ

52. คุณสุภาพรรณ กิ่งจันทร์

3. คุณภัทราพรบุญมั่น

53. คุณวัชระ น่วมกรุง

4. คุณจิณณ์สุภัคพลีพลากร

54. คุณนัฐพัชรชา โทมัส

5. คุณชาตโยดมขาวเกตุ

55. คุณสมชาย คงไทย

6. คุณจักพันธุ์เขื่อนแก้ว

56. คุณทิพย์กานดา นวลหอม

7. คุณมนัสพรหมศักดิ์

57. คุณเสถียร ศรีจันลี

8. คุณอภิชาติ คงสุข

58. คุณทวีพงษ์ ฝ่ายทะแสง

9. คุณนัธพงษ์วังตะพันธ์

59. คุณอานนท์ ศรีนวล

10. คุณขวัญใจประสิทธิ์

60. คุณอภิชัย บรรพชาติ

11. คุณนิธินันท์สิริภาวนาวิสิฐ

61. คุณประสิทธิ์ ซาโปร่ง

12. คุณแขไขโพธาพันธุ์

62. คุณกุลธารินท์ กวยรักษา

13. คุณจักรพงษ์พินิจอักษร

63. คุณณัฐพงษ์ สุดรัก

14. คุณสุทธิสารศรประสิทธิ์

64. คุณสาธิต จันทนะ

15. คุณธนศักดิ์แสงอรุณ

65. คุณสมชาย ว่องวิเชียรกุล

16. คุณรัชดาวรรณเลิศศิลาทอง

66. คุณสุวชาติ ปิตาละเต

17. คุณนฤพล จักรกลม

67. คุณสวรรค์พร อาษารักษ์

18. คุณศราวุธเห็มวัง

68. คุณชัยณรงค์ อินลุเพท

19. คุณกัญญาเกตุแก้ว

69. คุณสมนึก สุวรรณประทีป

20. คุณพีรพจน์กิตติคุณไกรสร

70. คุณยุวดี ตรงต่อกิจ

21. คุณสมคิด แซ่จง

71. คุณอนัญญา แจ่มจันทร์

22. คุณประเสริฐมุขแจ้ง

72. คุณวิสูตร สังขมณี

23. คุณอรชรเขียนประชา

73. คุณปริญญา กาศสนุก

24. คุณเพ็ญศรีนุชเนตร

74. คุณธนาภรณ์ ช้อนเขียว

25. คุณบุญตาแก้วบุรี

75. คุณธรินทร์ญา เทวภูชม

26. คุณมาลัยศรีสวัสดิ์

76. คุณจิตโสพิณ ธรรมยา

27. คุณศิริเพ็ญจันทรวิบูลย์

77. คุณแถม กลิ่นฟุ้ง

28. คุณพนมกลิ่นมาลา

78. คุณพิชิต ฐิติวัฒนกุล

29. คุณสมภพพงษ์โพธิ์

79. คุณสุจิตรา ยศอาจ

30. คุณทัศวรรณย่อมมี

80. คุณณัฏฐ์ชนิตว์ นาสมทรง

31. คุณสุรพันธ์กุศลช่วย

81. คุณเสรี เปรมปรีดิ์

32. คุณไพรรัตน์พันเจริญสุข

82. คุณรุจิรา กลิ่นทอง

33. คุณบุญชูวงศ์จำปา

83. คุณเอนก สุขใจ

34. คุณเศรฐวุฒิ์คงคาธร

84. คุณวนิดา บุญจนะ

35. คุณวีรวิทย์พิตรพิบูลชัย

85. คุณนีรชา สมถวิล

36. คุณทวีศักดิ์ศรีเที่ยงตรง

86. คุณจิรพงศ์ นันทะชัย

37. คุณกวินท์แสนกล้า

87. คุณสมชาย นุชเจริญ

38. คุณเพียงแขเหมยเมืองแก้ว

88. คุณอรวรรณ เกิดขำ

39. คุณดวงดาวคำเพิ่ม

89. คุณสถิตย์ รัตนฉวี

40. คุณศักดิ์สิทธิ์บานชื่นวิจิตร

90. คุณเสาวภา เครือกล่อม

41. คุณปาริชาติทองการะสงค์

91. คุณสุพรรณี ทองสุวรรณ

42. คุณภัทกรณ์กัณทะรักษ์

92. คุณณัฏฐ์ภัค เจริญยิ่ง

43. คุณวรรณลบเทพมงคล

93. คุณชูจิตร ไตรวรรณ์

44. คุณนวพล ชลพันธ์

94. คุณพิจิตร พิศสุวรรณ

45. คุณอานุกริชสุริยงค์

95. คุณสกาวเดือน ไกรสิทธิ์

46. คุณอำพลบุญประภากร

96. คุณประเสริฐ กุษดี

47. คุณวรรณาชนะมารจันโท

97. คุณเจริญ แสงศิลป์

48. คุณสวาสดิ์มูลศรีนวล

98. คุณสุมาลี สุขเจริญ

49. คุณอรัญญาจันทร์จิตวิริยะ

99. คุณจอมขวัญ ร่วมวงศ์

50. คุณนิพนธ์แสนศรี

100. คุณกมลพร ตั้งพันธ์

1. คุณณรงค์ จันทร์เหลือง

51. คุณชะนะชัยอินทร์พะเนาว์

2. คุณสุพจน์ สัทธา

52. คุณศุภชัย วันเจียม

3. คุณนิพนธ์ ไขแสง

53. คุณจิระณัฏฐ์ มอบสันเทียะ

4. คุณนที อุดมแก้ว

54. คุณสุธารทิพย์ สมบัติ

5. คุณลาวัณย์ตันติโสภณวนิช

55. คุณวุฒิชัย บุตรกะศก

6. คุณวีรยุทธรูจีพันธ์

56. คุณพรพิมล เชื้อศรีนนตรี

7. คุณเสริมเกียรติไพรพัฒนาระหงส์

57. คุณบุญถม เกตุเหม

8. คุณภูเมธานุชจำนงค์

58. คุณปวีณกร สุนารักษ์

9. คุณวัชระ แก้วเทพ

59. คุณชญานี เหล่าดี

10. คุณจิรัฎฐ์สุพัฒน์ขจรชัย

60. คุณเกษร ชั้นงาม

11. คุณชัยวัฒน์เอี่ยมเสริม

61. คุณยศวัฒน์ บูรณะพรรณรัตน์

12. คุณสุวัฒน์เลิศชัยเจริญพร

62. คุณดัชกร นามเที่ยง

13. คุณประจักษ์อาจชมภู

63. คุณวิชัย ศรีวิชา

14. คุณนพรัตน์อภิรักษ์รัตนพล

64. คุณวิชิต สุทธิพร

15. คุณจักรกฤษจันทร์พงษ์

65. คุณนาวิน โสโพ

16. คุณเกียรติศักดิ์ แสงรื่น

66. คุณอรณี พิมสุคะ

17. คุณจีระศักดิ์ทองอ้น

67. คุณจอม เชื่อมมะรัง

18. คุณเอกบรมรักษะประโคน

68. คุณศิริพร ลาภทวี

19. คุณณัฐพงศ์วงษ์โคกสูง

69. คุณบวร ศรีพลกรัง

20. คุณคงมนิตครองสุขจิณณ์

70. คุณลำดวน สืบผาง

21. คุณพงษภัทรม่วงมี

71. คุณมงคล สังฆพรม

22. คุณสัญญา จตุพร

72. คุณประวิทย์ เพียจันทร์

23. คุณเชษฐพิกุลทอง

73. คุณวรรณา สุวรรณวิจิตร

24. คุณจุฬาลักษณ์แย้มนุ่น

74. คุณกานต์ สุวรรณศิลป์

25. คุณวิชุดาสุจชารี

75. คุณอำนวยเดช เทพคำอ้าย

26. คุณสมเจตน์ศรีสุพพัตพงษ์

76. คุณร่าย นุกุลวงษ์

27. คุณสมพรวิษณุวงศ์

77. คุณพิทักษ์ โฮ้ตา

28. คุณสุทธินัยสุริยัน

78. คุณอุไร ช่างแย้ม

29. คุณพุทธาวิเศษวงษา

79. คุณประไพศรี สมนาม

30. คุณจักรกฤษ์วารีอุดม

80. คุณอมต เรือนมูล

31. คุณเทวราช มักร

81. คุณกัลยา เพชรวงศาสกุล

32. คุณนพรัตน์แก้วใหม่

82. คุณบุญเรือง ใจมุข

33. คุณอำพันธ์วงประเสริฐ

83. คุณสมบัติ ปลื้มเย็น

34. คุณพรศิริขันธลักษณา

84. คุณครรชิต คงรส

35. คุณจาณุวัฒน์มายา

85. คุณสุชา ขันแก้ว

36. คุณอรพรรณพินศิริ

86. คุณมิ่งขวัญ กันจินะ

37. คุณวิษาเกตุม่วง

87. คุณเอนก มานะการ

38. คุณวิไลพรรณท้อสุวรรณ

88. คุณจรินทร์ รัศมี

39. คุณนันท์วริศลิขิตธนารัตน์

89. คุณซากีนาน สามะ

40. คุณไพรวัลย์ฉันมิตร

90. คุณธวัชชัย บุญเฉิด

41. คุณชัยมงคลหวังสุข

91. คุณกาญจนา ทองใบ

42. คุณพิณชญาบุญอยู่

92. คุณกนิษฐา พรหมจรรย์

43. คุณจิตติมาสุนรกุมภ์

93. คุณกฤษฎา รัตนมุณี

44. คุณประสิทธิชัยดิษกร

94. คุณสมพงษ์ โฆษวิวัฒน์

45. คุณทัศนี ผิวแดง

95. คุณสุวัฒน์ ไฝสีดำ

46. คุณสนทยามะโนวัน

96. คุณธำรงศ์ แสงสุวรรณ

47. คุณอาภากร เคหัง

97. คุณปุณยาภัทร เพชรดุก

48. คุณอัครเดชกันคง

98. คุณสุดา สังขรัศมี

49. คุณลดารัตน์จันทเจริญ

99. คุณจุรีรัตน์ ดำคุ้ม

50. คุณอภิวัฒน์ถาวรชน

100. คุณจีรนัน วงศ์สงวน

1. คุณกิตติภพ เลิศหงิม

51. คุณเจียระไน บัวทอง

2. คุณปรีชา สุจิตธรรม

52. คุณอรยา แซ่ตัง

3. คุณอรุณรัตน์ หาญกุลพงษ์

53. คุณสุวรรณ อ้วนแพง

4. คุณธวัชชัย ต้นแก้ว

54. คุณสราวุธ เสาสุดใจ

5. คุณทนงศักดิ์ นินแสง

55. คุณวณี อาจภักดี

6. คุณปัทมา วานิ

56. คุณชุติสรา ศรีหอม

7. คุณอารีย์ ศิริ

57. คุณสมพล ผ่องแผ้ว

8. คุณมุอาสัน ดิงหวัง

58. คุณชูศักดิ์ ศรีวิลัย

9. คุณอุไรวรรณ มาเจริญ

59. คุณบงกชรัตน์ บัวทิพย์

10. คุณประภัสรา ศิริขันธ์

60. คุณสาธิต นาคเกลี้ยง

11. คุณใจรัก พันธุ์นุช

61. คุณศุภฤกษ์ สืบฤกษ์

12. คุณมงคล วงศ์สิงห์

62. คุณภวิกา เปลื้องทุกข์

13. คุณสุพรรณี ด่านบาดาล

63. คุณสนิทนาถ เลิศมโนกุล

14. คุณสรสุพล โพธิ์แก้ว

64. คุณน้ำฝน ศรีสุโพธิ์

15. คุณจรูญ ดาผา

65. คุณสุพิน อุตวัน

16. คุณกรรณิการ์ เดชธนู

66. คุณกมลชนก กัลยา

17. คุณกิ่งแก้ว สัยนิยม

67. คุณธเนศ พุ่มเข็ม

18. คุณอลงกต สุขเกษม

68. คุณไพศาล ซ่อนสี

19. คุณภานุวัฒน์ เจริญลาภ

69. คุณรังสัน ภูชมศรี

20. คุณปริยาภัทร คำอินทร์

70. คุณดนัยพัชร์ กิตติจันทนวงศ์

21. คุณจงจิต กอสูงเนิน

71. คุณบุญยงค์ จันทร์แสง

22. คุณวิยดา แสงสว่าง

72. คุณอนัญชยา อาษายุทธ

23. คุณกรวิชญ์ กาญจนะ

73. คุณสุรพล สุคันธมาลา

24. คุณวรชิต พุทธพงษ์

74. คุณทวีศักดิ์ ปัญจอานนท์

25. คุณวิชิตชัย จันริดทอง

75. คุณจรรยา จันทรางศุ

26. คุณนิภาพร นาเมืองรักษ์

76. คุณเอกกร ตันติอุโฆษกุล

27. คุณวินัย กรุ่นทอง

77. คุณณรงค์ชัย ประสารวุฒิ

28. คุณวรรณดี อาษาสู้

78. คุณสุทัศน์ อินสุ่ม

29. คุณปวีณา สีโนรักษ์

79. คุณรัชชานนท์ พงษ์ประพันธ์

30. คุณโพธิ์ชัย กมลตรี

80. คุณสนั่น มณีลุน

31. คุณเพ็ญประภา ทวินันท์

81. คุณมานพ ศรีทัศนการ

32. คุณอุไรวรรณ กะวิน

82. คุณอาทิตย์ ยอดพะเนา

33. คุณศิรินทิพย์ พยัฆวิเชียร

83. คุณอนุวัฒน์ พานทอง

34. คุณชลลดา บุญกิจจานุรักษ์

84. คุณสันต์หทัยกรน์ พิมพา

35. คุณวิรัช เกษดี

85. คุณพรศักดิ์ เงินทอง

36. คุณสมชาย เหล่าพร

86. คุณกำธร สุขสม

37. คุณดวงพร ประจวบผล

87. คุณจื้อ แซ่ลี

38. คุณวีรภัทร์ วิระฬา

88. คุณกชพร นุ่นคำ

39. คุณนราวุฒิ เครือวงษ์จันทร์

89. คุณกนกศักดิ์ อักษรไชย

40. คุณมณฑล อินทรสันติ

90. คุณปนิดดา ชื่นชูธรรม

41. คุณธนชัย จันทะคุณ

91. คุณวิรุจ รัตนวาร

42. คุณอัฐพงษ์ สัพพวิญญู

92. คุณทินันท์ยา คำจุมพล

43. คุณรัชนี รัตนพร

93. คุณพรทิภา หวังกะจิ

44. คุณสุนิสา เมืองมูล

94. คุณวรครินทร์ สุทธิพันธุ์

45. คุณปัทมา วรรณะ

95. คุณพรชนก วิเชียรโชติ

46. คุณสิทธิพงษ์ ชนะดี

96. คุณจุฑามาศ สานุ่ม

47. คุณณธร แตงภู่

97. คุณอานพ มหาประทุม

48. คุณแววเนตร แม้นศรีพัฒนกุล

98. คุณประคอง อินทร์งาม

49. คุณวิทยา ฮะเจริญ

99. คุณจักรพันธุ์ จันทร์มาลา

50. คุณจันทิมา นิจศรีวงษ์

100. คุณกรรณ์ชลิกา จันทร์แก้ว

1. คุณฑาริกา บ่อเกิด

51. คุณวุฒิพงศ์ ภัทรพิทักษ์พงศ์

2. คุณนพดล ธีราณุตร์

52. คุณสำอาง สุขอินทร์

3. คุณชัชฎา ประขาสิริกุล

53. คุณวีรพล มาบริบูรณ์

4. คุณณัฐพล จิตร์กุล

54. คุณอำพร นิลบรรพต

5. คุณทิพย์เกษร จันทร์แจ

55. คุณสินทร อู่เงิน

6. คุณเอกพล แคล่วคล่อง

56. คุณอิทธิกร รักสัตย์

7. คุณชูชาติ บึงราษฎร์

57. คุณภูไท พันธ์เปรม

8. คุณนาวิน เย็นใจ

58. คุณอุไร ศรีบัว

9. คุณศศลักษณ์ จันทรา

59. คุณแสงจันทร์ สีวาดมา

10. คุณชัยมงคล แก่นโท

60. คุณสายรุ้ง เพิ่มพิพัฒน์

11. คุณนันทชัย สาสดีอ่อง

61. คุณเทพประทาน ดุมทอง

12. คุณสุพจน์ ตางจงราช

62. คุณศุภลักษ์ พรมอุ่น

13. คุณสิทธิชัย คุ้มปรุ

63. คุณอัมพรรณ อุดมสิน

14. คุณบวรภัค ภาคสุโพธิ์

64. คุณคมสัน จุมวงษ์

15. คุณอนุสร บุญวงศ์

65. คุณสมชาย สีดาสัมมา

16. คุณธริกานต์ ลิ้มนุสนธิ์

66. คุณฟารอน เกตุแก่ง

17. คุณวุฒิชัย ปัญญาเมา

67. คุณสิงหะ บุตรดี

18. คุณพีรดนย์ เกษชัย

68. คุณสุวัฒน์ อักษรกิตติ์

19. คุณณัฏฐกิตติ์ คงบวชเกียรติ

69. คุณเบญจา พลังสุข

20. คุณนงลักษณ์ ศรีสิงห์แก้ว

70. คุณกมลพรรณ วงศ์ภิญ

21. คุณทนง ศักดิ์ศรีเจริญยิ่ง

71. คุณพะยอม น้อยเพชร

22. คุณสมพร อุปการดี

72. คุณฉลองเกียรติ ชนะสงคราม

23. คุณมะลิ ขำผิวพรรณ

73. คุณไมตรี รูปแก้ว

24. คุณเจริญฤทธิ์ สุทธิศักดิ์

74. คุณสราวุธ ศรีพูล

25. คุณยอดขวัญ ผลชาติ

75. คุณพีรเดช แดงตนุ

26. คุณจันทร์เพ็ญ แสนป้อง

76. คุณอาสธ์พล เหลืองวารินทรา

27. คุณรัตติยา วัฒนะ

77. คุณมาลัย ตระกูลพัทฒนะ

28. คุณวินัย จิตตะโสภา

78. คุณศิริรัตย์ กล่ำถึก

29. คุณจุฬารัตน์ โยงรัมย์

79. คุณเกริก การุญบริรักษ์

30. คุณจักรพงศ์ กล่อมใจ

80. คุณยุทธนา เทศแก่น

31. คุณบัญชา ผิวเหลือง

81. คุณธนพร จารุธีรศานต์

32. คุณทศ ราหุรักษ์

82. คุณเศรษฐา ตังคะวิชรา

33. คุณรัชดาพร ช้างพลายแก้ว

83. คุณณัฐพงษ์ กระจงรัมย์

34. คุณสมชาย ปัญญา

84. คุณชัยวัฒน์ ชินทอง

35. คุณจุฑามาศ พุ่มทิพย์

85. คุณอภิญญา ศรีสำราญ

36. คุณพรชนก สัตตพงศ์

86. คุณกนกวรรณ ลำใย

37. คุณนิรันดร์ ดีวิหก

87. คุณนิเวช ทวยไธสง

38. คุณศุภกร ชูส่งแสง

88. คุณคำพวย ทีวงษ์

39. คุณภานุสิทธิ์ ครุฑเหิร

89. คุณประสิทธิ์ อังคณิต

40. คุณสุภาวนา สุวรรณเลขา

90. คุณพงษ์วุฒิ โชคตาม

41. คุณสนั่น หวานแท้

91. คุณอุทัยทิพย์ เครือคำ

42. คุณอุบลพรรณฉัตรเจริญชัยกุล

92. คุณอมรภพ พาใบศรี

43. คุณมนูล คำสอน

93. คุณธนา แฮดวิชัย

44. คุณอลิษา พันธุมิตร

94. คุณจุฑามาศ นวลแก้ว

45. คุณมีชัย โพธิ์มูล

95. คุณศักดิ์ดา เมืองสุวรรณ

46. คุณคานาอัน กระวานธง

96. คุณนันท์ณพร บุญเกิด

47. คุณอวยชัย ซารีพร

97. คุณวราภรณ์ จงหมั่น

48. คุณอำนาจ คินขุนทด

98. คุณอนุชาติ รักณรงค์

49. คุณศิริภรณ์ วรรณิสสร

99. คุณพนม พากเพียร

50. คุณพรพรรณ วงค์สามารถ

100. คุณบุศรา ยกล้วน

1. คุณบังอร ศักดิ์สีเท่า

51. คุณเสถียรกระจ่างจันทร์

2. คุณวุฒิพันธ์สมยาประเสริฐ

52. คุณธราวุธ บุทธิจักร์

3. คุณภูบดี เดชสอน

53. คุณพรรณนิภา สุระขันธ์

4. คุณวีรชัย โกศล

54. คุณวันชัย อั้นวงษ์

5. คุณกนกพรปินตามูล

55. คุณภิเษก เจนการ

6. คุณคำใส บูรณะ

56. คุณชัษณุพงศ์ อวดสุข

7. คุณโชค นาละต๊ะ

57. คุณอารี อินทร์จักร์

8. คุณบูรพา พรมหู

58. คุณธวีร์ บารมี

9. คุณรสรินทร์แสนภัคดี

59. คุณเวียงวิวรรธน์ ทำทูล

10. คุณวรวุฒิกลิ่นจันทร์

60. คุณจิดาภา สินทวีการ

11. คุณเฉลิมวุฒิประดิษฐบุญ

61. คุณนพรัตน์ วิเศษสิงห์

12. คุณดำรงค์ศรีพลนอก

62. คุณสุรเดช โหมดห่วง

13. คุณรุ้งทิวายิดนรดิน

63. คุณวันลี สุวรรณรัตน์

14. คุณวันธนาเหลืองละออ

64. คุณกันธิชา ยียมเจริญ

15. คุณณรงค์ศิลป์เร่งงาน

65. คุณเอกกวี อินทร์งาม

16. คุณอภิชาติเสงี่ยมกลาง

66. คุณสมศักดิ์ วังวิทยา

17. คุณประน้อมเอี่ยมบาง

67. คุณรัชฌานันทร์ แก้วประเสริฐ

18. คุณพูนศักดิ์วัฒนศิริ

68. คุณชิราวุฒิ ชมภู

19. คุณวีระพงศ์ดารารัตน์

69. คุณสุชาติ สมจิตร

20. คุณนิติพงษ์แก้วกรม

70. คุณอนุรดี มาแก้ว

21. คุณมนูญเพ็งหวัง

71. คุณทิพากร กระเสาร์

22. คุณสุขเมืองมะโต

72. คุณสนธยา พิมชัย

23. คุณวนิดาแสงแก้ว

73. คุณสุริโย งามเลิศ

24. คุณณัฐพิมพ์น้อยสะปุ๋ง

74. คุณสมชาย สุขสร้อย

25. คุณศิวนาถจันทรักษ์

75. คุณภานุวัฒน์ ทองสมัย

26. คุณศิวพร พัดไสว

76. คุณอนุชา ทิมโพธิ์

27. คุณสมศรีมหาเจริญ

77. คุณจุมพล ชุ่มกมล

28. คุณอาทิตย์ลำพาย

78. คุณสิทธิชัย พีรวณิชย์

29. คุณอำนาจตุ่นสมบัติ

79. คุณสมกมล สมบัติใหม่

30. คุณพิไลวรรณเมืองประสงค์

80. คุณขนิษฐา พยงค์น้อย

31. คุณสุกันตระการจันทร์

81. คุณพิเชียร บุญชิต

32. คุณจักกฤษเอื้อกฤดาธิการ

82. คุณศิลาวดี เกตุศักดิ์

33. คุณสมพิศเชื้อกสิกรรม

83. คุณยุษรอ สาแม

34. คุณวันทนี จรจาก

84. คุณละมัย โพธิ์อุไร

35. คุณเพียงเพ็ญส่องจ้า

85. คุณเอนก วัศวงษ์

36. คุณม่านไหมปานกลาง

86. คุณนัฐพล หมอยา

37. คุณวรยศ แสงมณี

87. คุณวรายุทธ์ ภาระพงษ์

38. คุณสมศักดิ์มาตรา

88. คุณมนูญ ผิวนิล

39. คุณสมบูรณ์วงศ์แวงน้อย

89. คุณสมนึก คุณัญญากุล

40. คุณสำเริงมีประมูล

90. คุณนัฐพงษ์ ท้วมเนตร

41. คุณจักรสินธุไชย

91. คุณไพบุญ คำเหล็ก

42. คุณสุวัฒน์บรรเทิงใจ

92. คุณวีระพล ศรีชุมพล

43. คุณพรราตรีดวงพารา

93. คุณสุพรรณษา แนวหล้า

44. คุณมงคลเสือเพ็ชร์

94. คุณพีระพล เขียวรัตน์

45. คุณศักดารัตนาไพบูลย์

95. คุณบวร สุขบุญส่ง

46. คุณกนกวรรณจอมทรักษ์

96. คุณคณาพจน์ อาจสม

47. คุณทินพงศ์คชาภรณ์วงศกร

97. คุณวิจิตร คำเถื่อน

48. คุณธุวานนท์กาบุญก้ำ

98. คุณสวลี ปราณีบุตร

49. คุณอารักษ์แซ่เจียม

99. คุณสุรเชษฐ จิวาลักษณ์

50. คุณอรพรรณหนูเสน

100. คุณวรพงศ์ เรืองเดช

1. คุณวรรณา เศรษฐี51. คุณสืบพงษ์ วาดเขียน
2. คุณวินัย มากุล52. คุณทรงสิทธิ์ เจริญดี
3. คุณนิสสัน ไชยวรรณ53. คุณณัฐวุฒิ คงนวม
4. คุณกมลจุฑา ผลพนม54. คุณอวยชัย เนตรเสน
5. คุณทนงศักดิ์ ประทุมมา55. คุณก็หมาน ถลาง
6. คุณธนดล ยัสสระ56. คุณไกรสร อิ่นแก้ว
7. คุณมงคล กิ้งเงิน57. คุณปียะนุช บุตรเคน
8. คุณประเสริฐ สุขสวัสดิ์58. คุณวิษณุ สีดี
9. คุณบุญมี แพงแก้ว59. คุณเบญจวรรณ กะโห้ทอง
10. คุณอนัน มานพ60. คุณจุฑารัตน์ หลวงสุข
11. คุณอนุสรณ์ บุญรักษาสกุล61. คุณสุรีรัตน์ วงศ์พิทักษ์
12. คุณจิรัฏญาภรณ์ เชิงสะอาด62. คุณธิดา บูคะธรรม
13. คุณดาลิกา ตะวงษา63. คุณมานัส ดีเมฆ
14. คุณชาลิสา ธนะภูมิชัย64. คุณอรรณพ พุ่มภักดี
15. คุณไชยวัฒน์ พันธ์ศรี65. คุณก้องนภา สิงหนสาย
16. คุณเสกสรรค์ รัตนะวัน66. คุณกิตติธัช เบ็ญจมินทร์
17. คุณประกอง ศรีสุทธิ์67. คุณมนต์ชัย โตไกรรัก
18. คุณคำ วงค์เทพ68. คุณอิศเรศ ปานวราภรณ์
19. คุณนิตยา กลิ่นบำรุง69. คุณณัฐวดี ชมชื่น
20. คุณณัฐธิดา แก้วฉวี70. คุณศิริรัตน์ สุขยิ่ง
21. คุณเอกพงศ์ งามหมู่71. คุณอังคณา ฉิมพลีมหาเถโร
22. คุณกฤษฎ์ มีเพียร72. คุณพรชนิตร์ จันทร์จำนงค์
23. คุณกฤษณะ หมอยาดี73. คุณศรีผ่อง ฟุ้งเดช
24. คุณพิชามญช์ สานคล่อง74. คุณเสนีย์ สุขใส
25. คุณไกรฤกษ์ พงศ์ศรีตรีเนตร75. คุณภวภพ เอี่ยมทราย
26. คุณสุทิน ใจเย็น76. คุณจุฑารัตน์ สอนชาวเรือ
27. คุณเทวา ประเสริฐนอก77. คุณธัชนนท์ แก้วสุติน
28. คุณวรนุช อนันต์เต่า78. คุณนงลักษณ์ ชะนะประสพ
29. คุณจัน แสงแก้วตะวัน79. คุณมนตรี ยอดเมือง
30. คุณสายัณห์ สามิลา80. คุณถกล ทองโสมาส
31. คุณวันเพ็ญ ดาวเที่ยง81. คุณสราวุฒิ คุญชัชวาล
32. คุณประสาร นาควิสุทธิ์82. คุณนพพล โฉมงาม
33. คุณเฉลียว ศาสตร์สมบูรณ์83. คุณมนัสวี อยู่ประยูร
34. คุณขจรเดช ภิรมรักษ์84. คุณทวีศักดิ์ ชุมณี
35. คุณฐานิตา แก้วโพนเพ็ก85. คุณทิพากร ชินสาร
36. คุณอรุณณีย์ รัตนาประภาภรณ์86. คุณจารุณี กันยากุล
37. คุณณกรณ์ แสนสิงห์87. คุณสุทธิพร ตามีปลูก
38. คุณลือชา ศรีนุ่ม88. คุณวรรณวิษา ยศศิริ
39. คุณณฤดี ราษฎร์นิยม89. คุณวรรณี ไชยชาติ
40. คุณสมจันทร์ ผาสิงห์90. คุณถาวร จำนงค์ถ้อย
41. คุณเจรวัฒน์ คงดำ91. คุณวรรณา คเชนชาติ
42. คุณสมพงษ์ วงษ์เส็ง92. คุณสุวรรณา ดวงสวัสดิ์
43. คุณนัฐพงษ์ นกแก้ว93. คุณวสพล ศรีฤทธิ์
44. คุณสุรศักดิ์ พ่วงพันธ์94. คุณสุธิดา นิลแก้ว
45. คุณสุรศักดิ์ บุญเลิศ95. คุณสัมฤทธิ์ นิ่มอนงค์
46. คุณวาสนา ไชยวงค์96. คุณบำเพ็ญ ศีลมูล
47. คุณสุรชาติ พละศักดิ์97. คุณเมธี พัฒนา
48. คุณวนิดา ถึงมี98. คุณปิยะพงษ์ ชะยะ
49. คุณปภาวรินท์ มหาอุป99. คุณนิตยา เบญจจินดา
50. คุณรุ้งนภา ทองคำ100. คุณสกาวเดือน ขาวดา

หมายเหตุ
 1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
 2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อเสนออื่นๆ