เงื่อนไขของรายการ

หมายเหตุ
  1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  2. ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565
  3. เฉพาะศูนย์บริการฯ ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
  4. สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777

ข้อเสนออื่นๆ