ISUZU
 • ข้อเสนอพิเศษ
 • ...บริการหลังการขาย
 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (การเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง)

 • กิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (การเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง)

  31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2567

  ประกาศผลกิจกรรมแสดงความคิดเห็นผ่าน my-ISUZU (การเข้ารับบริการซ่อมสีและตัวถัง)
  เงื่อนไขของรายการ

  -กติกา-

  • เฉพาะลูกค้าบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าของรถ, ผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถในระบบ my-ISUZU เท่านั้น
  • เฉพาะลูกค้าที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 ธันวาคม 2567 โดยจะได้รับข้อความแจ้งเตือนกิจกรรม 1 วันหลังจากวันเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการอีซูซุ

  รางวัลบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท

  • กิจกรรมสำหรับรถปิกอัพและรถอเนกประสงค์ ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ
  • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องตอบแบบสอบถามพร้อมพิมพ์คำแนะนำ/ข้อติชมในการเข้ารับบริการลงในช่อง “ข้อเสนอแนะอื่นๆ” ผ่านช่องทาง my-ISUZU ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยนับจากเดือนที่เข้ารับบริการที่ศูนย์อีซูซุ
  • ทีมงานจะคัดเลือกข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อรับรางวัล ดังนี้
   • บัตรกำนัล มูลค่า 500 บาท จำนวนเดือนละ 30 รางวัล
    • โดยรางวัลจะถูกส่งให้ลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน my-ISUZU ในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป (เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุ ทั่วประเทศ)
  • สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับสมาชิก my-ISUZU 1 คน ต่อ 1 รางวัล เท่านั้น

  รางวัลประจำเดือน

  วันที่ประกาศรางวัล

  มกราคม 2567

  15 กุมภาพันธ์ 2567

  กุมภาพันธ์ 2567

  15 มีนาคม 2567

  มีนาคม 2567

  18 เมษายน 2567

  เมษายน 2567

  15 พฤษภาคม 2567

  พฤษภาคม 2567

  17 มิถุนายน 2567

  มิถุนายน 2567

  15 กรกฎาคม 2567

  กรกฎาคม 2567

  15 สิงหาคม 2567

  สิงหาคม 2567

  16 กันยายน 2567

  กันยายน 2567

  15 ตุลาคม 2567

  ตุลาคม 2567

  15 พฤศจิกายน 2567

  พฤศจิกายน 2567

  16 ธันวาคม 2567

  ธันวาคม 2567

  15 มกราคม 2568

  • ประกาศรางวัลเวลา 13.00 น.
  • สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง my-ISUZU

  -ประกาศผลรางวัล-

  1. คุณวรางคณา วรรณบวร

  16. คุณเอกพันธ์ ช่างเพชรผล

  2. คุณอุษา นามจันทร์

  17. คุณชนิดาภา กัญจนวัตตะ

  3. คุณศุภชัย สว่างแสง

  18. คุณเศกสรรค์ เฉลิมวัฒน์

  4. คุณศศิภา เดชสุนทรมงคล

  19. คุณสยาม โคบุตร

  5. คุณนพดล รัตนาจารย์

  20. คุณนิติธร หนูการุโณ

  6. คุณวีระยุทธ์ หว่างพันธุ์

  21. คุณวรวุฒิ สงวนชัย

  7. คุณขวัญใจ ประสิทธิ์

  22. คุณอำนวย ถาวร

  8. คุณกอบชัย แก้วน้อย

  23. คุณปรีชา แสนโซ้ง

  9. คุณประสิทธิ์ คัมภีรพงษ์

  24. คุณสมบัติ หลาบมาลา

  10. คุณภูวิช โรจนธรากุล

  25. คุณสมชาย สุขสร้อย

  11. คุณนภัทร์ ถิรดาวรศุภกิจ

  26. คุณศิรวุฒิ ตุ่มทอง

  12. คุณพรพรรณ ยิบไธสง

  27. คุณศุภกิตติ์ อนุเคน

  13. คุณวันวิสา สินเนตร

  28. คุณภานุพันธ์ คชินเผือก

  14. คุณภัสรา รัตนดิสกุล

  29. คุณวราภรณ์ อวยพร

  15. คุณมานพ ภู่สุวรรณ์

  30. คุณศิญาภัสร์ อนันตภักดีศักดิ์

  หมายเหตุ

  1. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุุด
  2. ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยจะแจ้งให้ทราบทาง https://www.isuzu-tis.com/specialoffer/service-campaign/bp-csi-nationwide_2024