ข้อเสนอพิเศษ

บริการหลังการขาย

ซ่อม หรือ จองรถใหม่ กับบัตรเครดิต SCB

ซ่อม หรือ จองรถใหม่ กับบัตรเครดิต SCB

1 ส.ค. 2565 31 ต.ค. 2565

ซ่อม หรือ จองรถใหม่ กับบัตรเครดิต SCB

เงื่อนไขของรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565

ชำระเต็มจำนวน รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 7,500 บาท/ ท่าน (ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน
5,000 - 11,999 บาท 120 บาท
12,000 - 29,999 บาท 300 บาท
30,000 - 49,999 บาท 850 บาท
50,000 - 79,999 บาท 1,500 บาท
ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป 2,500 บาท

การลงทะเบียนด้วย SMS : พิมพ์ CR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) ลงทะเบียนทุกประเภทบัตรเพียงครั้งเดียว ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

หมายเหตุ
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call center โทร 02-777-7777

ข้อเสนออื่นๆ