ISUZU
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ...กิจกรรมเพื่อสังคม
 • มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบกรวยจราจรประจำปี มูลค่ารวม 500,000 บาท

 • 11 มกราคม 2564

  มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบกรวยจราจรประจำปี มูลค่ารวม 500,000 บาท

  มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบกรวยจราจรประจำปี มูลค่ารวม 500,000 บาท

  มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ส่งมอบกรวยจราจร มูลค่ารวม 500,000 บาท ให้แก่ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษฯ และสำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และป้องกันการการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน


  ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง