ISUZU
เงื่อนไขของรายการ

หมายเหตุ

  • อัตราค่าแรงที่ใช้เป็นอัตราเฉลี่ยที่สำรวจจากศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ ณ เดือน เมษายน 2567 ราคาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ
  • ฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางและถ่วงล้อสำหรับยางรถยนต์ยี่ห้อ Bridgestone, Firestone และ Dayton ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ รายละเอียด คลิก
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ