ISUZU
 • ข้อเสนอพิเศษ
 • ...บริการหลังการขาย
 • การยกเว้นการรับประกันของอะไหล่และงานซ่อม

 • การยกเว้นการรับประกันของอะไหล่และงานซ่อม

  31 ส.ค. 2566 31 ธ.ค. 2585

  การยกเว้นการรับประกันของอะไหล่และงานซ่อม
  เงื่อนไขของรายการ

  การรับประกัน 6 เดือน หรือ 10,000 กม.