ISUZU
 • อะไหล่สำหรับรถอีซูซุ
 • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงกรองและดักสิ่งสกปรกในน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ
  อะไหล่แท้อีซูซุเริ่ม 653 บาท
  อะไหล่แท้ตรีเพชรเริ่ม 439 บาท
  ควรเปลี่ยนทุก 30 เดือน หรือ 50,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน) หรือ เมื่อไฟเตือน ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดหมายเหตุ:

  ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566/ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรุ่นรถ/ราคาที่แสดงเป็นราคาของ D-Max รุ่น 1.9 ปี 2016-2019/Mu-X รุ่น 1.9 ปี 2016-2020

  ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
  ประโยชน์จากการเลือกใช้ที่ศูนย์อีซูซุ
  • ไส้กรองถูกพัฒนามาเพื่อรถยนต์อีซูซุโดยเฉพาะ ประสิทธิภาพการกรอง อัตราการไหลผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิง และอายุการใช้งานเหมาะสมกับรถยนต์อีซูซุ
  • ผ่านการทดสอบและใช้งานจริงกับรถยนต์อีซูซุ รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐานในประเทศไทย มั่นใจการปกป้องระบบเชื้อเพลิง
  • ไม่กระทบการรับประกันเดิมที่ติดมากับตัวรถ หมดกังวลตลอดระยะรับประกัน
  • รับประกันอะไหล่หลังติดตั้ง 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน)
  • ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการและเครื่องมือมาตรฐานอีซูซุ
  จุดสังเกตุเบื้องต้นของการเสื่อมสภาพ
  • ไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติด
  • สตาร์ตติดยาก
  • อัตราเร่งแย่ลง อืดลงอย่างต่อเนื่อง
  • เครื่องยนต์อาจดับระหว่างขับใช้งาน
  • หากไม่เปลี่ยน: อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้รับความเสียหาย เช่น หัวฉีด เป็นต้น
  โอกาสเสียหายจากการใช้อะไหล่ปลอม/อะไหล่เทียบ
  1. อาจเกิดความเสียหายต่อระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น หัวฉีดเกิดการอุดตัน หรือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความเสียหาย เป็นต้น เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้รับการกรองให้มีความสะอาดเพียงพอ
  2. อัตราการเร่งแย่ลง เครื่องอืด เร่งไม่ค่อยขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการกรองไม่เหมาะสม
  3. ไส้กรองมีอายุการใช้งานสั้น(ตันเร็ว) เพราะไส้กรองมีขนาดไม่เหมาะสม

  การรับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อ รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตและการติดตั้งโดยศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุเท่านั้น หากผลการตรวจสอบเกิดจากสาเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นใหม่ให้ สำหรับการยกเว้นการรับประกัน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่ม

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  รายการแนะนำอื่นๆ
  ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
  ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
  อะไหล่แท้อีซูซุเริ่ม 305 บาท
  อะไหล่แท้ตรีเพชรเริ่ม 198 บาท
  ไส้กรองอากาศ
  ไส้กรองอากาศ
  อะไหล่แท้อีซูซุเริ่ม 856 บาท
  อะไหล่แท้ตรีเพชรเริ่ม 632 บาท
  ไส้กรองแอร์
  ไส้กรองแอร์
  อะไหล่แท้อีซูซุเริ่ม 846 บาท
  อะไหล่แท้ตรีเพชรเริ่ม 471 บาท