อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

ยิ่งเข้า...ยิ่งคุ้ม
พิเศษสุด...สำหรับลูกค้าอีซูซุ ที่เข้าเช็กตามระยะ

ภาพรวมสิทธิประโยชน์

ภาพรวมสิทธิประโยชน์

ส่วนลดแบตเตอรี่ <br />600 บาท

ส่วนลดแบตเตอรี่
600 บาท

ส่วนลดยางรถยนต์สูงสุด <br />2,400 บาท

ส่วนลดยางรถยนต์สูงสุด
2,400 บาท

ส่วนลดอะไหล่สูงสุด 20%

ส่วนลดอะไหล่สูงสุด 20%

การเลื่อนขั้นระดับสมาชิก

อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

การเลื่อนขั้นระดับสมาชิก

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าอีซูซุ เมื่อนำรถเข้าเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ตามเงื่อนไขการเช็กระยะ* ให้คุณรับสิทธิ ส่วนลดแบตเตอรี่ 600 บาท และส่วนลดอะไหล่สูงสุด 20%

Priviledges

สิทธิประโยชน์ทั้งหมด

สิทธิประโยชน์ทั้งหมด สำหรับลูกค้าอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ ในแต่ละระดับสมาชิก

บรอนซ์

Battery

ส่วนลดแบตเตอรี่ 600 บาท

สิทธิซื้อโปรแกรมขยายการรับประกัน

5 ปี หรือ
100,000 กม.

D-Max

2,000 บาท

MU-X

3,000 บาท

ซิลเวอร์และซิลเวอร์พลัส

ส่วนลดอะไหล่ร่วมรายการ 10%

Battery

ส่วนลดแบตเตอรี่
600 บาท

Tire

ส่วนลดยางสูงสุด
2,400 บาท

สิทธิซื้อโปรแกรมขยายการรับประกัน

5 ปี หรือ
100,000 กม.

7 ปี หรือ
160,000 กม.

D-Max

2,000 บาท

5,000 บาท*

MU-X

3,000 บาท

6,000 บาท*

โกลด์และโกลด์พลัส

ส่วนลดอะไหล่ร่วมรายการ 15%

Battery

ส่วนลดแบตเตอรี่
600 บาท

Tire

ส่วนลดยางสูงสุด
2,400 บาท

สิทธิซื้อโปรแกรมขยายการรับประกัน

5 ปี หรือ
100,000 กม.

7 ปี หรือ
160,000 กม.

D-Max

2,000 บาท

5,000 บาท*

MU-X

3,000 บาท

6,000 บาท*

ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถอีซูซุ มูลค่า 8,000 บาท

แพลททินั่มและแพลททินั่มพลัส

ส่วนลดอะไหล่ร่วมรายการ 20%

Battery

ส่วนลดแบตเตอรี่
600 บาท

Tire

ส่วนลดยางสูงสุด
2,400 บาท

สิทธิซื้อโปรแกรมขยายการรับประกัน

5 ปี หรือ
100,000 กม.

7 ปี หรือ
160,000 กม.

D-Max

2,000 บาท

5,000 บาท*

MU-X

3,000 บาท

6,000 บาท*

ส่วนลดพิเศษในการซื้อรถอีซูซุ มูลค่า 8,000 บาท

หมายเหตุ: ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเงื่อนไขและข้อตกลง
*โปรโมชั่นพิเศษ: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

my-ISUZU

รับสิทธิการเป็นสมาชิก เพียงลงทะเบียนกับ

รับสิทธิการเป็นสมาชิก <span>เพียงลงทะเบียนกับ</span>

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสมาชิก และการเปลี่ยนระดับ

 • การเข้ารับบริการถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนด หมายถึงการเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุ อย่างถูกต้องและต่อเนื่องทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ตามรายการการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้รถอย่างถูกต้อง
 • เริ่มเป็นสมาชิกเมื่อเข้าเช็กระยะตามเงื่อนไข เพียง 3 ครั้ง ติดต่อกัน
 • สามารถใช้สิทธิการเป็นสมาชิกได้นาน 14 เดือน
 • หลังจากได้รับสถานะแล้ว เข้าเช็กระยะตามเงื่อนไขครบ 2 ครั้ง ภายใน 14 เดือน ระดับสมาชิกจะเลื่อนขึ้น 1 ระดับ
 • นำรถเข้าเช็กระยะ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ระดับสมาชิกจะถูกเลื่อนลง 1 ระดับ
 • ไม่นำรถเข้าเช็กระยะตรงตามเงื่อนไข ภายใน 14 เดือน จะถูกยกเลิกสถานะสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ

สิทธิประโยชน์

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ส่วนลด และรายการสินค้าที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนลดข้างต้น คือส่วนลดสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละระดับสมาชิก
 • การเช็กระยะ หมายถึง การนำรถเข้าเช็กระยะที่ศูนย์บริการมาตราฐานอีซูซุ อย่างถูกต้องและต่อเนื่องทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยต้องเข้ารับการเช็กระยะตามรายการการบำรุงรักษาในคู่มือการใช้รถอย่างถูกต้อง
 • สถานะสมาชิกอีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับสามารถโอนไปยังรถอีซูซุคันใหม่ได้ โดยชื่อเจ้าของรถต้องตรงกับชื่อเจ้าของรถคันปัจจุบันที่ขายไปและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้กรณีซื้อรถคันใหม่เพิ่มเติม (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลเท่านั้น)
 • ส่วนลดสำหรับแบตเตอรี่ยี่ห้อตรีเพชรเพาเวอร์แมคซ์และแบตเตอรี่ยี่ห้อ 3K ส่วนลดยางรถยนต์เฉพาะยี่ห้อบริดจสโตน เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ส่วนลดกลุ่มอะไหล่ เฉพาะอะไหล่ที่ร่วมรายการ และใช้สำหรับการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการฯ เท่านั้น

หมายเหตุ

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด