สินเชื่อและไฟแนนซ์


อีซูซุลิสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครบวงจร

ติดต่ออีซูซุลิสซิ่ง

สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ คืออะไร ?

บริการสินเชื่อเช่าซื้อสำหรับรถอีซูซุปิกอัพและรถอเนกประสงค์ ซึ่งผู้เช่าซื้อจะต้องชำระเงินเป็นงวด ๆ ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนด และกรรมสิทธิ์ในรถอีซูซุจะเป็นของผู้เช่าซื้อสมบูรณ์เมื่อชำระเงินครบตามกำหนดสัญญา

ข้อดีของสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่

เป็นเจ้าของรถอีซูซุได้ … ในแบบที่คุณเลือกเอง

isuzu-leasing-finance

เลือกรุ่นรถอีซูซุที่คุณต้องการ

isuzu-leasing-finance

เลือกเงินดาวน์ที่เหมาะสมกับงบประมาณ

isuzu-leasing-finance

เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 96 เดือน*

คุณสมบัติของ ผู้ขอสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่

มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทางและเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

สินเชื่อเช่าซื้อแบบลิสซิ่งคืออะไร ?

สินเชื่อรถยนต์แบบลิสซิ่งหรือสัญญาเช่าทางการเงิน เป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาว และเมื่อครบอายุสัญญาเช่าผู้เช่าจะสามารถซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่กำหนดและระบุไว้ในสัญญา เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคล หรือองค์กรที่ต้องการเช่าใช้เพื่อการขยายกิจการ และรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ขั้นตอนการเช่าแบบลิสซิ่ง

1.

ลูกค้าติดต่อผู้จำหน่ายอีซูซุ เพื่อเลือกรุ่นรถที่ต้องการ

2.

เจ้าหน้าที่อีซูซุลิสซิ่งจะติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนอเงื่อนไขและข้อเสนอที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

3.

อีซูซุลิสซิ่งรับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อและขออนุมัติ

4.

เมื่อสัญญาเช่าซื้ออนุมัติ ลูกค้าลงนามในสัญญา และผู้แทนจำหน่ายดำเนินการจดทะเบียน เพื่อส่งมอบรถยนต์ให้แก่ลูกค้า

ข้อเสนอพิเศษไฟแนนซ์