15 มีนาคม 2564

น้ำมัน B10 VS B20 พลังงานทางเลือกกับความเหมือนที่แตกต่าง

น้ำมัน B10 VS B20 พลังงานทางเลือกกับความเหมือนที่แตกต่างน้ำมัน B10 VS B20 พลังงานทางเลือกกับความเหมือนที่แตกต่าง

ทุกวันนี้ หลายๆคน อาจสังเกตเห็นน้ำมันไบโอดีเซลหลากหลายชนิด ทั้ง B7 B10 และ B20 ในท้องตลาด ซึ่งตัวเลขที่ต่างกันนี้ บอกให้รู้ถึงอัตราส่วนในการผสมของน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ได้มาจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศ

โดย B10 มีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลอยู่ที่ 10% ส่วน B20 นั้น ก็คือ การใส่ไบโอดีเซลเพิ่มเป็น 20% นั่นเอง ปัจจุบันน้ำมันดีเซล B10 ได้ถูกประกาศให้เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศไทยแทน B7 เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

การใช้น้ำมันไบโอดีเซล นอกจากจะช่วยประหยัดเงินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมเกษตรกร พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวเพราะไบโอดีเซลทำให้ควันไอเสียสะอาดขึ้นอีกด้วย

สำหรับรถที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล สัดส่วนของการผสมนั้น ไม่มีผลใด ๆ กับตัวรถ สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยครับ


บทความที่เกี่ยวข้อง