15 มีนาคม 2564

จริงไหม? จอดรถไว้นานๆ ควรถอดขั้วแบต

จริงไหม? จอดรถไว้นานๆ ควรถอดขั้วแบตจริงไหม? จอดรถไว้นานๆ ควรถอดขั้วแบต
รู้หรือไม่ถึงแม้ไม่ได้ใช้งานรถ แต่แบตเตอรี่ในรถของเรานั้นก็ยังมีการจ่ายไฟเพื่อเลี้ยงระบบต่าง ๆ อยู่เสมอโดยปกติแล้วไฟที่ถูกใช้ไปนั้น จะถูกชาร์จกลับมาเมื่อเรานำรถไปใช้งาน แต่หากว่ามีความจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้นาน เป็นเดือน ๆ โดยไม่ได้ใช้งาน และไม่มีเวลานำรถออกไปวิ่งเลยแล้วละก็ พอกลับมาใช้อาจจะเจอปัญหารถสตาร์ทไม่ติดได้เนื่องจากไฟหมด ดังนั้นการถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยรักษาสภาพแบตเตอรี่ได้ แต่หากถอดขั้วแบตไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดการเสียหายต่อระบบไฟฟ้าได้ถ้าอย่างงั้นเรามาดูขั้นตอนการถอดขั้วแบตเตอรี่ด้วยตัวเองกันเถอะ
  • ดับเครื่องยนต์ไปตำแหน่ง OFF
  • ตรวจสอบดูว่าฝั่งไหนขั้วบวกฝั่งไหนขั้วลบ ซึ่งหลักการสังเกตง่ายๆคือ แบตเตอรี่ขั้วบวกมักจะมีฝาครอบสีแดง รวมทั้งที่แบตเตอรี่จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกลบกำกับไว้เสมอ
  • เริ่มถอดจากขั้วลบก่อนเสมอ โดยก่อนถอดต้องแน่ใจว่าดับเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 นาที ใช้ประแจหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนขั้วสายไฟคลายออก ดึงสายไฟออกมาพักไว้ วางให้ห่างจากขั้วแบตเตอรี่
  • จากนั้นถอดขั้วบวก ด้วยวิธีการเดียวกัน
ข้อควรรู้
  • หากต้องการใส่ขั้วแบตเตอรี่กลับเข้าไป ต้องเริ่มจากใส่ขั้วบวกก่อน แล้วตามด้วยขั้วลบเสมอ และต้องขันขั้วให้แน่นไม่หลวมคลอน
  • กรณีใส่ขั้วแบตเตอรี่กลับเข้าไป การตั้งค่าต่าง ๆในรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ระบบนาฬิกา การตั้งค่าหน้าปัดเรือนไมล์ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง