ISUZU
 • เรื่องน่ารู้จากอีซูซุ
 • 4 เคล็ดไม่ลับ ดูแลแบตรถคู่ใจในหน้าฝน

 • 29 สิงหาคม 2566

  4 เคล็ดไม่ลับ ดูแลแบตรถคู่ใจในหน้าฝน

  ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ เวลาขับรถฝ่าสายฝน บางครั้งที่น้ำฝนกระเด็นเข้าไปในห้องเครื่อง จนอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดความชื้นแล้วขึ้นขี้เกลือได้ ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลทำให้การจ่ายกระแสไฟแย่ลงและเป็นสาเหตุให้สตาร์ทไม่ติดได้ วันนี้อีซูซุมีวิธีการดูแลแบตเตอรี่รถยนต์ ในช่วงหน้าฝนที่คุณก็สามารถทำได้ดังนี้

  1. ตรวจดูขั้วแบตเตอรี่ เพราะอาจมีขี้เกลือขึ้นได้ จากการที่ไอน้ำกรดระเหยไปโดนขั้วแบต และถูกกระตุ้นโดยความชื้นในอากาศ ทำให้เกิดขี้เกลือบริเวณขั้วแบตฯ ทำให้แบตเตอรี่จ่ายไฟได้ไม่สะดวก รถสตาร์ทติดยาก ส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะบนขั้วแบตเตอรี่ หรือขั้วของสายไฟอีกด้วย

  2. หากตรวจพบเจอขี้เกลือบริเวณขั้วแบตเตอรี่ ใช้น้ำร้อนเทลงไปบริเวณคราบขี้เกลือที่ขั้วแบตเตอรี่ ให้ขัดด้วยแปรงหรือกระดาษทรายเบอร์กลาง จากนั้นเช็ดทำความสะอาดให้แห้งด้วยผ้าชุบน้ำเปียกหมาด ๆ (การเช็ดด้วยผ้าแห้งอาจเกิดไฟฟ้าสถิตหรือประกายไฟได้)

  3. ตรวจเช็กระดับน้ำกลั่นว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือไม่ หากไม่อยู่ในระดับให้รีบเติมน้ำกลั่นทันที

  4. หากพบว่ารถเริ่มมีอาการสตาร์ทติดยากและระบบไฟในรถทำงานผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดหรือเสื่อมสภาพ ควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจเช็ก และควรเปลี่ยนทันที เมื่อพบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

  4 เคล็ดไม่ลับ ดูแลแบตรถคู่ใจในหน้าฝน