ISUZU
 • เรื่องน่ารู้จากอีซูซุ
 • 5 สัญญาณเตือน ยางรถใกล้หมดอายุ ถึงเวลาเปลี่ยนใหม่

 • 5 สิงหาคม 2565

  5 สัญญาณเตือน ยางรถใกล้หมดอายุ ถึงเวลาเปลี่ยนใหม่

  5 สัญญาณเตือน ถึงเวลาเปลี่ยนยางรถใหม่
  5 สัญญาณเตือน ยางรถใกล้หมดอายุ ถึงเวลาเปลี่ยนใหม่

  1. ดอกยางสึกหรอ: สังเกตสะพานยาง เมื่อดอกยางสึกจนเสมอกับสะพานยาง แสดงว่ายางเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนใหม่

  2. ร่องดอกยางตื้น: ร่องดอกยางใหม่ลึกประมาณ 8-9 มิลลิเมตร

  • เมื่อดอกยางเหลือต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร ควรเปลี่ยนยางใหม่
  • ยางที่มีร่องดอกยางตื้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรีดน้ำ และการยึดเกาะถนน

  3. หน้ายางมีรอยบาด

  • ตรวจสอบหน้ายาง ห้ามมีรอยบาด รอยแผลลึก หรือรอยบวมร่อน
  • ยางที่มีรอยบาด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

  4. รอยแตกลายงา: สังเกตเนื้อยางและขอบยาง

  • รอยแตกลายงา เกิดจากยางเสื่อมสภาพจากแสงแดด
  • ยางที่มีรอยแตกลายงาขนาดใหญ่ ควรเปลี่ยนใหม่

  5. แก้มยางบวม/บาด/เสียดสี

  • ตรวจสอบแก้มยางว่ามีรอยบวม นูน รอยบาด รอยฉีกขาด
  • แก้มยางบวม เกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง
  • รอยบาด เกิดจากโดนสิ่งมีคม
  • รอยเสียดสี เกิดจากการเบียดฟุตบาท

  ทั้งนี้ควรตรวจเช็กสภาพยางทั้ง 5 จุด เป็นประจำเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่