ISUZU
 • เรื่องน่ารู้จากอีซูซุ
 • จริงหรือไม่ น้ำมันใกล้หมดปิดแอร์ขับรถช่วยประหยัดได้

 • 26 เมษายน 2565

  จริงหรือไม่ น้ำมันใกล้หมดปิดแอร์ขับรถช่วยประหยัดได้

  คำถามที่หลายคนคาใจจะได้ความกระจ่างในวันนี้ ว่าถ้าน้ำมันใกล้หมด การปิดแอร์เปิดหน้าต่างจะช่วยประหยัดได้จริงหรือไม่
  จริงหรือไม่ น้ำมันใกล้หมดปิดแอร์ขับรถช่วยประหยัดได้
  ถ้าน้ำมันใกล้หมด การปิดแอร์เปิดหน้าต่างจะช่วยประหยัดได้จริงหรือไม่ คำตอบคือ การปิดแอร์ขับรถช่วยประหยัดน้ำมันได้จริง เนื่องจากว่าการปิดแอร์จะช่วยลดภาระของเครื่องยนต์ลง ทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น แต่เราสามารถเลือกที่จะเปิดแค่พัดลมได้ นอกจากนั้นการปรับระบบอากาศให้อากาศภายนอกเข้ามาได้จะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น หรือเลือกที่จะเปิดหน้าต่างช่วยก็ได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีหากเราเปิดหน้าต่างวิ่งควรที่จะใช้ความเร็วต่ำเพราะอากาศภายนอกจะหมุนเวียนเข้ามาในรถเกิดเป็นแรงต้าน จากที่จะประหยัดจะกลายเป็นสิ้นเปลืองน้ำมันไปมากกว่าเดิมนั่นเอง