ISUZU
ISUZU V-Cross 4x4 คือรถคู่ใจที่สามารถพาผมออกไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่และงดงามใบนี้ ไปได้ทุกที่ ทุกเส้นทาง

ISUZU V-Cross 4x4 คือรถคู่ใจที่สามารถพาผมออกไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่และงดงามใบนี้ ไปได้ทุกที่ ทุกเส้นทาง

ISUZU V-Cross 4x4 คือรถคู่ใจที่สามารถพาผมออกไปผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่และงดงามใบนี้ ไปได้ทุกที่ ทุกเส้นทาง #ตัวจริงทุกเส้นทางby คุณ Supattra PhooSrimuang