ISUZU
เราคือฝาแฝดกันค่ะ เพราะเราเกิดวันเดียวกัน 12/11🎉 เธอคือแรงผลักดันในการหาเงินเพื่อท่องเที่ยวของฉัน🤣🥰❤️

เราคือฝาแฝดกันค่ะ เพราะเราเกิดวันเดียวกัน 12/11🎉 เธอคือแรงผลักดันในการหาเงินเพื่อท่องเที่ยวของฉัน🤣🥰❤️

เราคือฝาแฝดกันค่ะ เพราะเราเกิดวันเดียวกัน 12/11🎉 #เธอคือแรงผลักดันในการหาเงิน_เพื่อท่องเที่ยวของฉัน🤣🥰❤️

#mymuxmoment
by คุณ ลักษิกา ใจหนักดี