ISUZU
ชอบลุย ๆ กับเจ้า mu-x ไปกันได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์

ชอบลุย ๆ กับเจ้า mu-x ไปกันได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์

ชอบลุย ๆ กับเจ้า mu-x ไปกันได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ อยากเปลี่ยนบรรยากาศมานอนในรถก็แสนจะสบาย กว้างขวาง และปลอดภัย หน้าฝนปีนี้เราจะไม่ต้องเก็บเต็นท์อีกแล้ว♥️👍 #mymuxmomentby คุณ ชัยภัทร วิมลสุต