ISUZU
MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของคุณปุญ ปุญญพัช เอี่ยมบาง นักแข่งเจ็ทสกี

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของคุณปุญ ปุญญพัช เอี่ยมบาง นักแข่งเจ็ทสกี

MU-X The Proudest Story เรื่องราวความภาคภูมิใจของคุณปุญ ปุญญพัช เอี่ยมบาง 

นักแข่งเจ็ทสกี และ เจ้าของธุรกิจโรงสี โรงไฟฟ้า และลอจิสติกส์ 

ที่ขับ All-New MU-X ไปทำงาน หรือ เที่ยว ก็ตอบโจท์ทุกความต้องการ