ISUZU
เขาผี เป็นอีกชื่อหนึ่งของภูเขาหญ้า จริงหรอ? ที่เที่ยวระนอง: เที่ยว UNSEEN ไปกับ ISUZU EP.3

เขาผี เป็นอีกชื่อหนึ่งของภูเขาหญ้า จริงหรอ? ที่เที่ยวระนอง: เที่ยว UNSEEN ไปกับ ISUZU EP.3

Ep นี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดระนอง ว่าแต่ภูเขาหญ้ามีอีกชื่อว่าเขาผี จริงหรือไม่?! เที่ยว UNSEEN ไปกับ ISUZU Ep.3 ตาม Isuzu Lady ของเราไปหาคำตอบที่ภูเขาหญ้า จ.ระนอง!