วิดีโอ

“TELETEC” …มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระบบจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง

ปัญหาต่างๆในธุรกิจขนส่งของคุณจะหมดไปด้วย "Teletec" ...มิติใหม่แห่งเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น GPS ที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้นำวงการรถบรรทุกเมืองไทย