วิดีโอ

ISUZU EXCELLENCY CLUB อภิสิทธิ์เหนือระดับ

อีซูซุเอ็กเซลเลนซี่คลับ คือ สิทธิประโยช์ที่มอบให้กับรถปิกอัพอีซูซุและรถนั่งอเนกประสงค์อีซูซุ ที่ลูกค้านำเข้าเช็กระยะที่ศุนย์บริการมาตรฐานอีซูซุอย่างต่อเนื่อง