Banner Image

ทดลองขับ

สร้างประสบการณ์พิเศษของคุณ ด้วยการสัมผัสรถจริง
01

เลือกรถที่ต้องการทดลองขับ

imageCarimageSmCar
02

เลือกผู้จำหน่าย

03

ระบุข้อมูลของท่าน

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“ตรีเพชร”) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ข้างต้น รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การวิจัยตลาดและการ ติดต่อเพื่อการขาย การรับประกันรถยนต์ การบริการหลังการขาย การศึกษาวิจัยในการ พัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตรีเพชร หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ซึ่งตรีเพชรอาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ที่ ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง ข้อมูลนี้อาจมีการถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ ในตรีเพชร บริษัทตัวแทน หรือ บริษัทคู่สัญญาของตรีเพชรเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้างต้น