test-drive

ทดลองขับ

สร้างประสบการณ์พิเศษของคุณ ด้วยการสัมผัสรถจริง

เลือกรถที่ต้องการทดลองขับ
เลือกผู้จำหน่ายเพื่อทดลองขับ
dmaxmux

รถอีซูซุดีแมคซ์

ระบุข้อมูลของท่าน
ไม่รองรับอักขระพิเศษ และมีตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
ตัวเลขตั้งแต่ 9 - 10 ตัวอักษร
ตัวอย่างรูปแบบอีเมล iloveisuzu@gmail.com

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“ตรีเพชร”) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลข้างต้น รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การวิจัยตลาดและการติดต่อเพื่อการขาย การรับประกันรถยนต์ การบริการหลังการขาย การศึกษาวิจัยในการพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตรีเพชร หรือบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ซึ่งตรีเพชรอาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับบริษัทในกลุ่มตรีเพชร ผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึง ข้อมูลนี้อาจมีการถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ในตรีเพชร บริษัทตัวแทน หรือ บริษัทคู่สัญญาของตรีเพชรเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น