เคียงข้างคุณ 24 ชั่วโมง

กับบริการให้คำปรึกษา
รถบรรทุกอีซูซุทางโทรศัพท์

เราพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำทางโทรศัพท์ 24 ชม. 
สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและใหญ่
ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและรถโครงการอีซูซุแคร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขและขอบเขตการให้บริการ
• ให้บริการสำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดกลางและใหญ่ที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันและรถโครงการอีซูซุแคร์ โทร 02-1180777 กด 6
• ให้คำปรึกษาและแนะนำเบื้องต้นทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชม. กรณีรถเกิดขัดข้องไม่สามารถขับเคลื่อนได้
• ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า