ประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ผ่านเข้ารอบ กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โดยด่วน

โทร 0-2966-2127-9 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ข่าวสารและกิจกรรม