รถอีซูซุเติมน้ำมัน B20 ได้ ช่วยประหยัดด้วย!

รุ่นรถ

ประหยัดได้ถึง (บาท/ถัง)

รถขนาดเล็ก

228-266 บ.

รถขนาดกลาง

263-350 บ.

รถบรรทุกขนาดใหญ่

700-1,295 บ.

• จากการเปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 และดีเซล B7 ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เมื่อเติมน้ำมันเต็มถัง

1. รุ่นรถที่รองรับน้ำมันดีเซล ใช้ได้ทันที

1.1 รถปิกอัพรุ่นใหม่หมด ออลนิวอีซูซุดีแมคซ์ ที่ผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

2. รุ่นรถที่ต้องมีการตรวจเช็กและเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็น ก่อนใช้น้ำมันดีเซล

2.1 รถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ ตั้งแต่รุ่นปี 2555

รายการ

รถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์เฉพาะรุ่น

อีซูซุดีแมคซ์

รุ่นปี 2555 ที่ผลิตตั้งแต่ ต.ค. 2554 - เม.ย. 2562

อีซูซุดีแมคซ์ บลูพาวเวอร์

รุ่นปี 2562 ที่ผลิตตั้งแต่ เม.ย. 2562 เป็นต้นไป

ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับที่ต่อเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนใช้ : ต้องเปลี่ยนโปรดสอบถามรายละเอียดรุ่นรถเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนใช้ : ต้องเปลี่ยน

หลังใช้ : เปลี่ยนเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น

ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

2.2 รถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุมิว-เอ็กซ์

รายการ

รถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุมิว-เอ็กซ์

ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับที่ต่อเข้าถังน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนใช้ : ไม่ต้องเปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนใช้ : ต้องเปลี่ยน
หลังใช้ : เปลี่ยนเมื่อไฟเตือนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงติดขึ้น
ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

2.3 รถบรรทุกอีซูซุ

รายการ

รถบรรทุกอีซูซุ N*/ F*/ G* ทุกรุ่น

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

ก่อนใช้ : ต้องเปลี่ยน
หลังใช้ : เปลี่ยนที่ระยะ 2,000 กม. และ 4,000 กม. แรก
หลังจากใช้น้ำมันดีเซล B20
หลังจากนั้นเปลี่ยนทุก ๆ 10,000 กม.

ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิงตรวจสอบสภาพก่อนและหลังใช้น้ำมันดีเซล B20 และเปลี่ยนถ้าจำเป็น

3. รุ่นรถที่ไม่รองรับน้ำมันดีเซล

• รถอีซูซุดีแมคซ์ ก่อนรุ่นปี 2555• รถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุมิว-เซเว่น

ข้อควรระวัง! หากเติมน้ำมันดีเซล B20 โดยไม่มีการตรวจเช็กและ/หรือเปลี่ยนอะไหล่รองรับน้ำมันดีเซล B20 อาจทำให้ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงแตกเสียหาย ซึ่งส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของระบบท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง และอาจก่อให้เกิดการอุดตันในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงได้

ข้อควรปฏิบัติในการใช้น้ำมัน

ต้องเติมน้ำมันจากสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานเท่านั้น

ต้องใช้งานรถอย่างสม่ำเสมอ ไม่จอดรถทิ้งไว้นานเกินกว่า 2 เดือน

หมั่นตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง และตรวจระดับน้ำมันเครื่องทุกวัน

กรณีที่ใช้รถในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส น้ำมันอาจมีโอกาสเกิดไข จนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์

หากรถมีอาการผิดปกติ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่ใกล้ที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม